Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Một số hình ảnh CB, GV, NV trường MN Tiên Hiệp làm đdđc và chăm sóc vườn rau
Một số hình ảnh CB, GV, NV trường MN Tiên Hiệp làm... Chi tiết
2020-03-19
Báo cáo sau tết Canh Tý 2020
Báo cáo sau tết Canh Tý 2020 Chi tiết
2020-01-30
Kế hoạch Xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích cực. Năm học 2019-2020
Kế hoạch Xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích... Chi tiết
2019-10-14
Một số hình ảnh trẻ trải nghiệm Đón tết Kỷ Hợi 2019
Một số hình ảnh trẻ trải nghiệm Đón tết Kỷ Hợi... Chi tiết
2019-01-23
Bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2018
Bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2018 Chi tiết
2018-12-25
Báo cáo công tác tháng 12/2018
Báo cáo công tác tháng 12/2018 Chi tiết
2018-12-25
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-08-03
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-08-01
Một số hoạt động của cô và trò trường Mầm non Tiên Hiệp
Một số hoạt động của cô và trò trường Mầm non... Chi tiết
2018-05-13
Buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhà trường
Buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, trao đổi kinh... Chi tiết
2018-05-13
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2018-2020
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I... Chi tiết
2018-04-19
Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Chi tiết
2018-04-13
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh giáo dục thể chất y tế trường học
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và... Chi tiết
2018-03-06
Báo cáo công tác tháng
Báo cáo công tác tháng Chi tiết
2018-03-06
BÁO CÁO SAU TẾT
BÁO CÁO SAU TẾT Chi tiết
2018-02-21
Báo cáo trước tết và lịch trực tết
Báo cáo trước tết và lịch trực tết Chi tiết
2018-02-12
Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường
Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường Chi tiết
2018-01-15
Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020
Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 Chi tiết
2018-01-10
Báo cáo công tác tháng 12/2017
Báo cáo công tác tháng 12/2017 Chi tiết
2017-12-20
Danh sách hiến máu nhân đạo năm 2018
Danh sách hiến máu nhân đạo năm 2018 Chi tiết
2017-12-08
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Chi tiết
2017-11-21
Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường
Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường Chi tiết
2017-11-13
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường... Chi tiết
2017-11-10
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22