Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Kế hoạch Xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích cực. Năm học 2019-2020
Kế hoạch Xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích... Chi tiết
2019-10-14
Một số hình ảnh trẻ trải nghiệm Đón tết Kỷ Hợi 2019
Một số hình ảnh trẻ trải nghiệm Đón tết Kỷ Hợi... Chi tiết
2019-01-23
Bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2018
Bản kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2018 Chi tiết
2018-12-25
Báo cáo công tác tháng 12/2018
Báo cáo công tác tháng 12/2018 Chi tiết
2018-12-25
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019
Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-08-03
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-08-01
Một số hoạt động của cô và trò trường Mầm non Tiên Hiệp
Một số hoạt động của cô và trò trường Mầm non... Chi tiết
2018-05-13
Buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nhà trường
Buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, trao đổi kinh... Chi tiết
2018-05-13
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2018-2020
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I... Chi tiết
2018-04-19
Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Chi tiết
2018-04-13
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh giáo dục thể chất y tế trường học
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và... Chi tiết
2018-03-06
Báo cáo công tác tháng
Báo cáo công tác tháng Chi tiết
2018-03-06
BÁO CÁO SAU TẾT
BÁO CÁO SAU TẾT Chi tiết
2018-02-21
Báo cáo trước tết và lịch trực tết
Báo cáo trước tết và lịch trực tết Chi tiết
2018-02-12
Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường
Tổng hợp kết quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường Chi tiết
2018-01-15
Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020
Báo cáo chính trị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 Chi tiết
2018-01-10
Báo cáo công tác tháng 12/2017
Báo cáo công tác tháng 12/2017 Chi tiết
2017-12-20
Danh sách hiến máu nhân đạo năm 2018
Danh sách hiến máu nhân đạo năm 2018 Chi tiết
2017-12-08
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Chi tiết
2017-11-21
Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường
Công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường Chi tiết
2017-11-13
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm'
Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Xây dựng môi trường... Chi tiết
2017-11-10
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19