BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

BIỂU MẪU 01 

( Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT - BGD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN NGOẠI

THÔNG BÁO

CAM KẾT

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

NĂM HỌC 2019-2020

STT

NỘI DUNG

NHÀ TRẺ

MẪU GIÁO

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự
kiến đạt được

Tốt

Tốt

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà
trường thực hiện

Tốt

Tốt

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực
 phát triển

Tốt

Tốt

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ
 ở cơ sở GDMN

Tốt

Tốt

 

                                                                                               Tiên Ngoại, ngày 12 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                              ( Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Phạm Thị Lâm

 

 

 

BIỂU MẪU 02

( Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT - BGD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN NGOẠI

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 


                                                                                                                                 Đơn vị tính: Trẻ em

TT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ
 TRẺ EM

NHÀ TRẺ

MẪU GIÁO

3-12
tháng
 tuổi

13-24 tháng
 tuổi

25-36
tháng
 tuổi

3-4
tuổi

4-5
tuổi

5-6
tuổi

I

Tổng số trẻ em

297

0

2

73

80

63

79

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ học 1 buổi/ngày

 

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ học 2 buổi/ngày

297

0

2

73

80

63

79

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

297

0

2

73

80

63

79

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe
( Tính thời điểm tháng 10/2019)

297

0

2

73

80

63

79

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng
 biểu đồ tăng trưởng
(Thời điểm tháng 9/2019)

290

0

2

68

78

63

79

V

Kết quả phát triển sức khỏe trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

282

0

2

65

77

61

77

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

8

0

0

3

2

1

2

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

282

0

2

65

75

62

78

4

Số trẻ SDD thể thấp còi

8

0

0

3

3

1

1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

2

0

0

0

0

1

1

VI

Số trẻ em học các chương trình CSGD

297

0

2

73

80

63

79

a

Chương trình giáo dục nhà trẻ

75

0

2

73

0

0

0

b

Chương trình giáo dục mẫu giáo

222

 

 

 

80

63

79

 

                                                                                               Tiên Ngoại, ngày 12 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         ( Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Phạm Thị Lâm

 

 

BIỂU MẪU 03

( Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT - BGD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN NGOẠI

THÔNG BÁO      

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GDMN

NĂM HỌC 2019-2020

 

TT

NỘI DUNG

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng học

560

1,9 m2/trẻ em

II

Loại phòng học

10

1

Phòng học kiên cố

10

2

Phòng học bán kiên cố

0

0

3

Phòng học tạm

0

0

4

Phòng học nhờ

0

0

III

Số điểm trường

1

IV

Tổng diện tích toàn trường (m2)

4540

15,3

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

700

2,4

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

918

3,1

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung ( m2)

560

1,9

2

Diện tích phòng ngủ ( m2)

0

0

3

Diện tích phòng vệ sinh ( m2)

120

0,4

4

Diện tích hiên chơi ( m2)

168

0,6

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

0

0

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2)

80

0,27

7

Diện tích nhà bếp đúng qui cách ( m2)

70

0,24

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu ( Đơn vị tính: bộ)

300

30 bộ/ nhóm (lớp)

1

Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo qui định

270

27 bộ/ nhóm (lớp)

2

Số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo qui định

30

3 bộ/ nhóm (lớp)

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

15

1,5 bộ/nhóm lớp

IX

Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập ( Máy vi tính, máy chiếu,v v...

7

0,7 bộ/nhóm lớp

X

Tổng số thiết bị giáo dục khác ( liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo qui định)

Số thiết bị/
nhóm( lớp)

1

Ti vi

10

1

2

Nhạc cụ ( Đàn oóc gan, ghi ta, trống)

2

0,2

3

Bàn ghế đúng qui cách

150

15

X

Nhà vệ sinh

1

Dành cho giáo viên đạt chuẩn

20

2

Dành cho học sinh đạt chuẩn(Nam riêng, nữ riêng)

120

0,4

(* Theo Quyết định số 14/2008/QĐ_BGD&ĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành
 Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 củ Bộ y tế ban hành qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh.)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện( lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử ( Website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

x

 

 

                                                                                               Tiên Ngoại, ngày 12 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         ( Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Phạm Thị Lâm

 

 

 Biểu mẫu: 04

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DUY TIÊN

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN NGOẠI

                                                                      THÔNG BÁO

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ
 VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GDMN

NĂM HỌC 2019-2020

TT

Nội dung

Tổng
 số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh
 nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

2018-2019

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới
TC

Hạng
IV

Hạng
III

Hạng
II

Xuất
sắc

Khá

Trung
bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ
quản lý và nhân viên

27

0

0

10

13

0

0

7

9

0

 10

 10

 

 

I

Giáo viên

19

0

0

6

13

0

0

7

6

0

 7

 10

 

 

1

Nhà trẻ

6

0

0

1

5

0

0

2

2

0

 3

 3

 

 

2

Mẫu giáo

13

0

0

5

8

0

0

5

4

0

 4

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

 

 

1

Hiệu trưởng

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

 1

 0

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

0

0

2

0

0

0

0

2

0

 2

 0

 

 

III

Nhân viên

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                  Tiên Ngoại, ngày 12 tháng 10 năm 2019

                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                         ( Ký tên và đóng dấu)

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Phạm Thị Lâm

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục