Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Ngoại)/HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019/

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện công văn số 04/HD–LĐLĐ ngày 15/8/2018 của Liên đoàn lao động huyện Duy Tiên về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị CB,CC,VC năm học 2018-2019 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên, được sự nhất trí của Đảng Uỷ - HĐND - UBND xã Tiên Ngoại. Ngày 06/10/2018 trường MN Tiên Ngoại long trọng tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm học 2018 – 2019 nhằm đánh gia kết quả hoạt động năm học 2018-2019 và thảo luận và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019 của nhà trường.

Đại biểu về dự:

- Liên đoàn lao động huyện Duy Tiên: Đ/c Nguyễn Việt Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Duy Tiên.

- Lãnh đạo địa phương: Đ/c Nguyễn Đức Phong – Phó chủ tịch UBND và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy HĐND, UBND xã Tiên Ngoại cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường có mặt đông đủ.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường Mầm non Tiên Ngoại năm học 2018 -2019 đã được nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức,viên chức và việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đc Phạm Thị Lâm Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng nhà trường.

ĐC Nguyễn Thị Yến Nhi -  Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017-2018; xây dựng nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2018-2019; Dự thảo bản giao ước thi đua.

ĐC Nguyễn Thị Thủy - Kế toán thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Hội nghị được nghe báo cáo của Ban thanh tra nhân dân do đ/c Trương Thị Thanh Hương - Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày đã thể hiện sự công minh của nhà trường trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học

Hội nghị diễn ra hết sức nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, xây dựng và thân thiện. Với tinh thần ý thức trách nhiệm, cán bộ, viên chức của trường đã tích cực sôi nổi đóng góp ý kiến vào các báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện cho mọi hoạt động của nhà trường.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu của đ/c Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Duy Tiên. Đ/c đã ghi nhận những thành tích mà nhà trường và công đoàn đã đạt được trong năm học 2017-2018 và đề nghị Công đoàn kết hợp với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2018-2019 và đặc biệt cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tính gương mẫu tiên phong trong tập thể công đoàn.

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của Đ/c Nguyễn Đức Phong – Phó chủ tịch UBND xã Tiên Ngoại. Tại Hội nghị đ/c đã ghi nhận những kết quả đã đạt được và yêu cầu tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường phát huy những điểm tốt, khắc phục những mặt còn hạn chế để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học mới.

Đ/c Phạm Thị Lâm - thay mặt cho đoàn chủ tịch lên tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của lãnh đạo

Ký Bản giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường

Ký Bản giao ước thi đua giữa Công đoàn và Nhà trường

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết thay mặt thư ký lên thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường mầm non xã Tiên Ngoại đã thành công rực rỡ với 100% cán bộ viên chức nhà trường tham gia nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Từ kết quả này chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhà trường sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm