• Địa chỉ: Trường mầm non Tiên Nội
  • Email: mntiennoidt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 12345678
TT Thông tin
1
Họ tên: Trịnh Thị Lý
Vị trí: Bí thư chi bộ
Email: mntiennoidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01658526078
2
Họ tên: Trần Thị Kim Oanh
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: mntiennoidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917670992
3
Họ tên: Lê Thị Hải
Vị trí: Ủy viên
Email: mntiennoidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0392363272