Thực hiện chế độ công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009

Biểu mẫu 02 
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN
 TRƯỜNG MẦM NON TIÊN PHONG 
 THÔNG BÁO 
- Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2014 – 2015
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015 
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015
Tải tệp đính kèm
Tin cùng chuyên mục