Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Phong)/Hoạt động chuyên môn/

Chuyên đề: Phát triển thể chất:

Tiết 1: Hoạt đông giáo dục: 

VĐCB:  "Bò chui qua cổng". 

Độ tuổi: 3 – 4 tuổi. 

Thời gian: 20 - 25 phút 

 Người dạy: Nguyễn Thị Miên. 

 

Cô và trò trong giờ học.

 

Tiết 2: Hoạt động giáo dục: Nhận biết phía trước, phía sau, phía phải, phía trái của bản thân trẻ.

Độ tuổi: 3 - 4 tuổi. 

Thời gian: 20 - 25 phút 

 Người dạy: Hoàng Thị Hoa

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm