Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Phong)/Tin tức - Sự kiện/

Hội nghị Công chức viên chức trường mầm non Tiên Phong Năm học 2018-2019

       Căn cứ công văn số 04/HD-LĐLĐ ngày 15/8/2018 của Liên đoàn lao động huyện Duy Tiên về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019;

       Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-MNTP ngày 21/9/2018 về nhiệm vụ năm học 2018-2019;

       Ngày 06 tháng 10 năm 2018, Trường mầm non Tiên Phong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017- 2018 và bàn biện pháp thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019

      Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường : 15 đ/c.

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Thị Hoa – Hiệu trưởng : Trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

    Đồng chí Chủ tịch công đoàn: Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019. Báo cáo kết qủa hoạt động của công đoàn và phong trào thi đua năm học 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

     Đồng chí Lê Thị Gấm - Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 và triển khai chương trình hoạt động năm học 2018-2019: ban thanh tra nhân dân đã giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trong nhà trường hoạt động theo đúng quy chế, quy định; theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học, không phát hiện các sự việc vi phạm.

      Bằng tinh thần trách nhiệm với học sinh thân yêu, bằng ý thức xây dựng nhà trường, các đ/c đã đưa ra nhiều ý kiến hay, nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để xây dựng nhà trường, tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong suốt năm học. Hội nghị đã nghe 02 ý kiến trực tiếp tại hội nghị:

    + Ý kiến của đ/c Nguyễn Thị Miên – GV tổ mẫu giáo: Trình bày một số giải pháp trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, sửa chữa kịp thời một số lớp học do tường, nền nhà, công trình vệ sinh đã xuống cấp, hư hỏng.

    + Ý kiến đ/c Trần Thị Hạnh – GV tổ nhà trẻ: Làm rõ thêm các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trẻ nói chung và chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập nói riêng.

      Với chức năng quyền hạn của mình đồng chí Đặng Thị Hoa – Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tọa giải đáp những kiến nghị của CBCCVC đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBCCVC trong cơ quan, đơn vị.  

     

      Hội nghị đã đề ra giao ước thi đua 100% CBCCVC trong nhà trường nhất trí với nôi dung trong giao ước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị Công chức viên chức trường mầm non Tiên Phong được tổ chức đảm bảo về nội dung, chương trình, thời gian và phát huy được ý kiến dân chủ qua thảo luận tại hội nghị; có sự đồng thuận thống nhất cao của cán bộ công chức viên chức trong nhà trường.

      Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                   Tg: Hoàng Thị Thanh Hường

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm