Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Phong)/Hoạt động chuyên môn/

Báo cáo Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2018 – 2019

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG MN TIÊN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 51/BC-MNTP                                                     Tiên Phong, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

BÁO CÁO

Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2018 – 2019

 

       Thực hiện thông tư 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm Non;

      Căn cứ kế hoạch số 89/KH-PGD&ĐT ngày 20/09/2018 của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019; Thực hiện kế hoạch số 18/KH-MNTP ngày 21/09/2018 của Trường mầm non Tiên Phong về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

    Thực hiện kế hoạch số 44/KH-MNTP ngày 02/10/2018 của Trường mầm non Tiên Phong về Kế hoạch tổ chức hội thi giáo  viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019;

    Trong thời gian từ ngày 31/10/2018 đến 02/10/2018, trường mầm non Tiên Phong tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019. Nội dung thi và kết quả cụ thể như sau:

I. Nội dung

1. Phần thi lý thuyết:

     - Giáo viên tham gia 01 bài kiểm tra năng lực. Nội dung thi gồm:

     + Hiểu biết về những yêu cầu đổi mới trong công tác chuyên môn năm học 2018-2019: thực hiện Đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ; chuyên môn nghiệp vụ về chăm sóc giáo dục trẻ mầm non; văn bản chỉ đạo của các cấp về giáo dục mầm non; xứ lý tình huống trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non ….

     + Soạn 01 tiết dạy yêu cầu: thực hiện Đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Phần thi thực hành:

    - Căn cứ phân công chuyên môn năm học 2018-2019: Giáo viên bắt thăm, lên lớp 01 tiết dạy. Giới hạn chương trình: chủ đề 3 và chủ đề 4 theo kế hoạch giáo dục năm học của nhà trường.

3.  Kết quả:

STT

Họ và tên giáo viên

Tên bài dạy

Lớp

Điểm

LT

Thực

hành

XL

chung

Đạt GVG

1

Lê Thị Gấm

Làm quen chữ cái: e, ê

A5

9.13

18.83

G

x

2

Hoàng Thị Hoa

Dạy hát: Vì sao con mèo rửa mặt?

A5

9.25

18.67

G

x

3

Đặng Thị Nga

Thơ: Ong và bướm

A3

8.35

16.17

   

4

Lê Thị Thu Hà

Kể chuyện: Thỏ con không nghe lời.

B2

8

17.5

G

x

5

Vũ Thị Hương

Thể dục: Bật tách và khép chân qua 5 ô

A4

8.13

18.17

G

x

6

Hoàng T.Thanh Hường

Kể chuyện: Cậu bé mũi dài

A3

8.13

17.75

G

x

7

Trần Thị Hạnh

Kể chuyện: Quả trứng

A2

8.25

18.33

G

x

8

Nguyễn Thị Miên

Thơ: Mẹ ốm

B4

8

17.5

G

x

9

Đinh Thị Thơm

Dạy hát: Một con vịt.

A2

9.13

18.3

G

x

10

Nguyễn T.Ánh Tuyết

KPKH: Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình

B3

8.6

17.5

G

x

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số: - 10/10 tiết. Trong đó

- Xếp loại Giỏi: 9/10 

- Xếp loại khá: 1/10 

- Công nhận GVG cấp trường: 09 đ/c .

II. Nhận xét chung:

1. Ưu điểm:

       -  Các  hoạt động tham gia hội thi đều có sự đầu tư trí tuệ, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nội dung yêu cầu của hoạt động.

      -  Giáo viên đều có ý thức đổi mới phương pháp, áp dụng các phương pháp dạy học, thiết kế các hoạt động phát huy tốt tính tích cực của trẻ, thực hiện dạy học theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm, đã có ý thức liên hệ thực tiễn, trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá

     - Các tiết dạy giáo viên sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, áp dụng kỹ thuật dạy học, đồ dùng dạy học phong phú được phát huy hiệu quả.

     - Nhiều tiết dạy giáo viên có sự tiến bộ so với năm học trước: tiết dạy đ/c  Lê Hà, Thơm, tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả: đ/c Gấm, Hoa.

      - Tiết học thể hiện sự đổi mới phương pháp rõ rệt, trẻ được tham gia hoạt động nhiều rất tốt: đ/c Hoa với hoạt động Âm nhạc.

2. Một số tồn tại

       - Bài tự luận 1 số giáo viên đưa ra các tình huống giải quyết chưa đảm bảo tính lozic, chặt chẽ.

       - Cá biệt còn có tiết học giáo viên tập trung chú ý gọi một số đối tượng trẻ hoạt động tích cực, chưa bao quát hết các đối tượng trẻ nhút nhát, ít nói

       - Tổ chức các hoạt động nhóm lớn cho học sinh học tập chưa thật hiệu quả, phân bố thời gian dành cho các hoạt động chưa phù hợp. Bố trị vị trí ngồi cho trẻ chưa phù hợp, trẻ di chuyển nhiều còn lộn xộn…

      - Khả năng tổ chức, bao quát lớp, xử lý tình huống trên tiết học ở một số đồng chí giáo viên còn hạn chế. Lựa chọn đặt tên cho một số hoạt động chưa phù hợp.

     - Một số tiết sử dụng phương tiện dạy học hiện đại song chưa cẩn thận một số tranh ảnh đưa vào hoạt động chưa có tính thẩm mỹ cao.

       Sau đây là một số hình ảnh của hội thi:

Các bé lớp B2 trong giờ bé tập tạo hình

 

Các bé lớp A3 trong giờ kể chuyện

Các bé lớp A5 trong giờ Âm nhạc

 

                     TG: Hoàng Thanh Huyền

 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm