Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Phong)/Thi đua - Khen thưởng/

Thi đua năm học 2013 - 2014 ; Trường mầm non Tiên Phong

       Nhà trường nhiều năm liền được Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Năm học 2013-2014 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng danh hiệu “Tập thể lao động sắc”:


        

       Công đoàn trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh và 3 năm liền được Công đoàn GD tỉnh và BCH Công đoàn LĐLĐ Tỉnh Hà Nam tặng giấy khen.


      Học kỳ I, năm học 2014 – 2015 trường mầm non là một trong năm trường mầm non của huyện được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục đào tạo giai đoạn 2010 – 2015”.