Tin tức Tin tức/(Trường MN Tiên Phong)/Tin tức - Sự kiện/

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC - Năm học 2017 - 2018

        Căn cứ Công văn số 1358/SGDĐT-TCCB ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018.

        Căn cứ Hướng dẫn số 40/LĐLĐ ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Liên đoàn lao động huyện Duy Tiên về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018;

         Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên. Trường Mầm non xã Tiên Phong tổ chức hội nghị CB,CC, VC năm học 2017 - 2018 từ 7 giờ 30 ngày 04 tháng 10 năm 2017.

       * Đại biểu khách xã: - Đ/c Hoàng Lý Phương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tiên Phong.

     * Trường mầm non: - 16/16 đ/c Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có mặt đầy đủ.

      1. Hội nghị nghe ĐC Hiệu trưởng báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

        2. ĐC Chủ tịch CĐ báo cáo kết quả Hội nghị của các tổ chuyên môn và tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của CBCC,VC để thủ trưởng giải đáp, trả lời trước Hội nghị.

       3. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân do đc Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua.

      4. ĐC Kế toán báo cáo thu chi tài chính, phúc lợi cơ quan năm học 2016 - 2017; dự kiến quản lý và sử dụng tài chính, quỹ phúc lợi năm học 2017 - 2018.

     5. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017-2018, Giao ước thi đua năm học 2017-2018.

     6. Cam kết trách nhiệm giữa thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn.

     7. Phát động thi đua năm học 2017-2018

      Sau một thời gian làm việc với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các cán bộ, giáo viên, công nhân viên Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường Mầm non Xã Tiên Phong đã đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017- 2018.

     Sau đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm