• 1. Phó hiệu trưởng: Hoàng Thanh Huyền Sinh năm 1980 Email:hthuyen80mntp@hanam.edu.vn Số điện thoại: 0366265742
  • Địa chỉ: Tiên Phong - Duy Tiên - Hà Nam
  • Email: mntienphongdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: SĐT: 0366265742
TT Thông tin
1
Họ tên: Đặng Thị Hoa
Vị trí: 1
Email: dangthihoa1967@gmail.com
Điện thoại: 0944592477
2
Họ tên: Hoàng Thanh Huyền
Vị trí: 2
Email: hthuyen80mntp@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01666265742