Tin tức KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, P. HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NH 2017- 2018

18/11/2017

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG NH 2017- 2018

KẾ HOACH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018

17/11/2017

KẾ HOACH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NH 2017-2018

VUI HỘI TRĂNG RẰM CHO CÁC BÉ NĂM 2017

24/10/2017

VUI HỘI TRĂNG RẰM CHO CÁC BÉ NĂM 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CHO HS LẦN 1 NH 2017 - 2018

12/10/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CHO HS LẦN 1 NH 2017 - 2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

11/10/2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

27/09/2017

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022

27/09/2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2022

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

27/09/2017

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

17/05/2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, P. HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN

17/05/2017

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, P. HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN

Điệu nhảy rửa tay
vu diau rua tay
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Câu hỏi trong tuần

Gửi Thứ tư, 15/10/2014 21:17:41

Nhà trường cho hỏi, việc phòng chống dịch sởi của đơn vị đã được thực hiện như thế nào để đảm bảo cho sức khỏe của các cháu

Phạm Tuấn Anh

Gửi Thứ tư, 15/10/2014 21:13:27

Tôi là phụ huynh học sinh của em Phạm Tuấn Minh, mong nhà trường phản hồi giúp thời tiết

Phạm Tuấn Anh

Xem thêm