Liên kết web

Công khai về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên giữa năm 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN                                                          Biểu mẫu 04

TRƯỜNG MẦM NON TIẾN THẮNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 – 2019

Kèm theo Thông tư số 36/2017-TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo)

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

47

 

6

30

11

 

34

2

1

 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

10

 

1

9

 

 

9

1

 

6

4

 

 

2

Mẫu giáo

24

 

3

19

2

 

24

 

 

16

8

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

1

1

 

 

1

1

 

 

2

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Tiến Thắng, ngày  15 tháng 02 năm 2019

                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                         Đào Thúy Hạnh

Các tin khác