Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non xã Tiến Thắng)/HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020/

Tập huấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh CoVid-19

TẬP HUẤN

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 125/ KH-PGDĐT-NGLL ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân về việc tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học ngành Giáo dục

1. Thành phần

- Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

          - Hiệu trưởng, 01 tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ trách Đội (cấp TH, THCS),nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện. Số lượng toàn huyện 280 người (Mỗi trường Mầm non: 03 người; trường Tiểu học, THCS, TH&THCS: 04 người).

2. Mục đích

- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học; bồi dưỡng phương pháp giám sát, quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh khi chuyển mùa;

- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các trường học, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

            3. Nội dung bồi dưỡng

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid 19.

- Các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện.

          4. Một số hình ảnh tại buổi tập huấn