Liên kết web

Trường mầm non xã Tiến Thắng là một trường thuộc vùng nông thôn, cách trung tâm huyện Lý Nhân 20 km về phía nam. Trường được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1996, thuộc loại hình trường dân lập. Sau 7 năm thành lập, trường được chuyển đổi sang loại hình trường bán công theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Đến tháng 02 năm 2012 trường tiếp tục được chuyển đổi sang loại hình trường công lập theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Trường có chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Năm học 2017 -2018 nhà trường có 03 điểm trường với tổng diện tích là 6.555m2. Tổng số trẻ huy động ra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo là 630 cháu/19 nhóm, lớp, trong đó có 06 nhóm trẻ và 13 lớp mẫu giáo. Toàn trường có 19 phòng học, trong đó có 06 phòng được xây dựng kiên cố đạt chuẩn, các phòng còn lại là phòng bán kiên cố; có 03 nhà bếp, có 3/3 bếp xây dựng theo nguyên tắc bếp 1 chiều, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ dùng. Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của cô và học tập, vui chơi của trẻ. 

Trong những năm qua, công tác tổ chức quản lý của nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao, các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp và hiệu quả. 

Năm học 2017 -2018 trường có tổng số 49 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó CBQL 2; giáo viên 38, nhân viên 9 . Cơ cấu tổ chức gồm 3 tổ chuyên môn, Mẫu giáo, Nhà trẻ và Nuôi dưỡng . Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khá vững vàng. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được thực hiện có hiệu quả. Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương, cha mẹ học sinh luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giáo dục nên đã tạo nhiều thuận lợi cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, trường mầm non xã Tiến Thắng liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen.

Video

Hướng dẫn trẻ trò chơi 'Giấu tay'; đọc thơ 'Tập rửa tay'
Dạy trẻ lễ phép, chào hỏi
Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy rửa tay

Thư viện ảnh

Ảnh thi giáo viên giỏi trường Ảnh Hội ghị tổng kết phong trao thi đua 2018-2019 Tổng kết công tác Đảng