Tổ chức

  • Gồm 16 thành viên phụ trách 5 nhóm, lớp, trong đó có 4 nhóm trẻ 24- 36 tháng và 1 nhóm trẻ 12- 24 tháng; 6 nhân viên nuôi dưỡng Danh sách cụ thể gồm: 1.Trần Thị Duyên(Tổ trưởng) 2.Trần Thị Mại Hương 3. Trần Thị Hằng Nga 4.Ngô Thị Hương 5.Trần Thị Linh 6. Trần Thị Thủy 7.Trần Thị Kim Thoa 8.Trần Thu Hương 9.Lê Thị Trang 10.Trần Thị Phượng(Tổ phó) 11.Ngô Thị Hiền 12. Nguyễn Thùy Linh 13. Dương Thị Thảo 14. Nguyễn Thị Mai 15. Hà Thị Gấm 16. Ngô Thị Ngần
  • Địa chỉ: Trường Mầm non xã Tiến Thắng
  • Email: c0tienthang@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 01656844787
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Duyên
Vị trí: Tổ trưởng Nhà trẻ
Email: tduyen85c0tienthang@gmail.com
Điện thoại: 01656844787
2
Họ tên: Trần Thị Phượng
Vị trí: Tổ phó
Email: c0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0963051360
3
Họ tên: Trần Thị Mai Hương
Vị trí: Giáo viên
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0376212797
4
Họ tên: Trần Thị Hằng Nga
Vị trí: Giáo viên
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0369448354
5
Họ tên: Trần Thị Linh
Vị trí: Giáo viên
Email: tranlinh05021986@gmail.com
Điện thoại: 0963051360
6
Họ tên: Trần Thị Kim Thoa
Vị trí: Giáo viên
Email: thoatran0608smya@gmail.com
Điện thoại: 0344225956
7
Họ tên: Lê Thị Trang
Vị trí: Giáo viên
Email: lethitrang17101993@gmail.com
Điện thoại: 0359145998
8
Họ tên: Dương Thị Thảo
Vị trí: Nhân viên nuôi dưỡng
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0374663918
9
Họ tên: Ngô Thị Hiền
Vị trí: Nhân viên nuôi dưỡng
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0345819992
10
Họ tên: Nguyễn Thùy Linh
Vị trí: Nhân viên nuôi dưỡng
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0936041426
11
Họ tên: Ngô Thị Ngần
Vị trí: nhân viên nuôi dưỡng
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01234776895
12
Họ tên: Nguyễn Thị Mai
Vị trí: Nhân viên nuôi dưỡng
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0338272645
13
Họ tên: Ngô Thị Hương
Vị trí: Giáo viên
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01234776895
14
Họ tên: Phạm Thị Vẻ
Vị trí: Nhân viên nuôi dưỡng
Email: C0tienthang@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01234776895

Video

Hướng dẫn trẻ trò chơi 'Giấu tay'; đọc thơ 'Tập rửa tay'
Dạy trẻ lễ phép, chào hỏi
Niềm vui ngày khai trường
Điệu nhảy rửa tay