Tin tức Tin tức/(Trường MN Trác Văn)/Tin tức - Sự kiện/

Trường mầm non Trác Văn tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020GUYỆN NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch 109 /KH – PGDĐTngày 14 tháng 11 năm 2019  về việc thực hiện vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. Trường mầm non Trác văn tổ chức tuyên truyền để các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức đầy đủ về mục đích ý nghĩa của việc hiến máu cứu người từ đó tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Duy Tiên phát động. 

       Ngày 01 tháng 12 năm 2019 nhà trường đã có  đồng chí  Đỗ Thị Tuyết Nhung là giáo viên đã tham gia hiến máu tình nguyện  tại Nhà văn hóa huyện Duy Tiên.

          Dưới đây là một số hình ảnh của ngày hiến máu tình nguyên năm 2020:

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm