Tin tức Tin tức/(Trường MN Trác Văn)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

DẠY CHUYÊN ĐỀ

Ngày 19 tháng 12 Tổ chuyên môn tổ Mẫu giáo, tổ chuyên môn Nhà trẻ tổ chức dạy chuyên đề cho các cô giáo trong toàn trường dự :
1 Hoạt động: NBTN
Chủ điểm: Thế giới động vật
Đề tài: Một số con vật nuôi trong gia đình
Độ tuổi: Nhà trẻ
Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hằng

Chủ điểm: Nghề nghiệp
Đề tài: Biểu diễn văn ghệ
Độ tuổi: 5 tuổi
Giáo viên: Trần Thị Xuyến
 

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm