Tin tức Tin tức/(Trường MN Trác Văn)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/

GIÁO VIÊN DẠY 1 SỐ TIẾT THỰC HÀNH

Trường mầm non Trác Văn  lên tiết dạy thực hành cho 18 em sinh  viên  trường CĐSP Hà Nam dự. Các tiết học diễn ra rất sôi nổi, hào hứng và thu hút trẻ. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên  thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi  theo chương trình giáo dục mầm non. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên, sinh viên  tự học, tự bồi dưỡng  và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Dưới đây là một số hình ảnh tiết dạy thực hành  của giáo viên.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm