Tin tức Tin tức/(Trường MN Trác Văn)/LỚP HỌC CỦA BÉ/

LỚP C5

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP C5
           
STT Họ tên trẻ Họ tên bố(mẹ) Địa chỉ Lớp Ghi chú
1 Đào Quỳnh Anh Đào Văn Tuyến Lạt Hà C5  
2 Nguyễn Minh Anh Nguyễn Ngọc Khánh Lạt Hà C5  
3 Trịnh Hải Băng Trịnh Đại Úy Lạt Hà C5  
4 Trịnh Anh Đức Trịnh Văn Minh Lệ Thủy C5  
5 Nguyễn Thu Giang Nguyễn Văn Tuân Văn Bút C5  
6 Lã Hoàng Hiệu Lã Quang Huy Lệ Thủy C5  
7 Hà Ngọc Huyền Hà Đức Hùng Lạt Hà C5  
8 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Bình Dân Lạt Hà C5  
9 Lã Thanh Huyền Lã Văn Tuân Lệ Thủy C5  
10 Hoàng Thu Hương Hoàng Quốc Việt Lạt Hà C5  
11 Nguyễn Thúy Hường Nguyễn Văn Linh Lạt Hà C5  
12 Trịnh Nhất Long Trịnh Văn Thản Lệ Thủy C5  
13 Hà Khánh Linh Hà Văn Quân Văn Bút C5  
14 Lã Ngọc Linh Nhi Lã Văn Hùng Văn Bút C5  
15 Nguyễn Hoàng Thành Nguyễn Mạnh Tâm Mộc Bắc C5  
16 Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Anh Tú Lệ Thủy C5  
17 Lã Mạnh Thắng Lã Văn Tường Văn Bút C5  
18 Lã Tuấn Việt Lã Văn Tuấn Lệ Thủy C5  
19 Trần Hải Việt Trần Việt Cường Tường Thụy 3 C5  
20 Chu Ngọc Ánh Chu Tuấn Pháp Văn Bút C5  
21 Hà Phương Linh Hà Văn Thanh Văn Bút C5  
22 Trần Thị Trà My Trần Văn Sỹ Văn Bút C5  
23 Nguyễn Tuấn Hiệp Nguyễn Văn Ngọc Lệ Thủy C5  
24 Lã Thị Ngọc Anh Lã Anh Tuấn Lệ Thủy C5  
25 Lê Phúc Khang Hà Thị Hằng Văn Bút C5  
26 Trịnh Hải Nam Trịnh Văn Châu Lệ Thủy C5  
27 Lã Quỳnh Trang Lã Ngoc Thúy Lệ Thủy C5  
28 Lã Thành Đạt Lã Văn Trung Lệ Thủy C5  
29 Nguyễn T Hải Yến Phạm Văn San Ninh Bình C5  
30 Chu Ngọc Hoa Chu Văn Thục Tường Thụy 1 C5  
31 Bùi T Minh Thư Bùi Quang Hải Nam Định C5  
32 Lương Gia Vỹ Hà Thị Dung Đọi Sơn C5  
33 Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Đình Phúc Lệ Thủy C5  
34 Nguyễn Quỳnh Nhi Nguyễn Văn Thành Lệ Thủy C5  

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm