Tin tức Tin tức/(Trường MN Trác Văn)/LỚP HỌC CỦA BÉ/

LỚP A5

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP A5
           
STT Họ tên trẻ Họ tên bố(mẹ) Địa chỉ Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Phương Anh Nguyễn Văn Cương TT1 A5  
2 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Văn Muôn TT1 A5  
3 Chu Thị Ngọc Ánh Chu Ngọc Tú TT1 A5  
4 Trần Quang Huy Trần Văn Xuân TT1 A5  
5 Nguyễn Giang Nam Nguyễn Hữu Hưng TT1 A5  
6 Nguyễn Linh Nhi Nguyễn Văn Cường TT1 A5  
7 Trần Nguyễn Minh Nhi Trần Duy Chinh TT1 A5  
8 Trần Thanh Tùng Trần Xuân Bách TT1 A5  
9 Đào Thu Thủy Đào Mạnh Đoàn TT1 A5  
10 Phạm T Đoan Trang Phạm Quang Thắng TT1 A5  
11 Chu Quang Vinh Chu Văn Hạnh TT1 A5  
12 Đào Văn Hiếu Đào Văn Hải TT1 A5  
13 Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Thành Nam TT3 A5  
14 Trần Tuấn Anh Trần Văn Phương TT3 A5  
15 Nguyễn Thế Bảo Nguyễn Thành Linh TT3 A5  
16 Nguyễn Thành Công Nguyễn Văn Minh TT3 A5  
17 Trương Quốc Chính Trương Văn Nghĩa TT3 A5  
18 Nguyễn Huy Hùng Nguyễn Văn Lợi TT3 A5  
19 Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Văn Định TT3 A5  
20 Đỗ Tuấn Linh Đỗ Văn Lữu TT3 A5  
21 Đỗ Thành Long Đỗ Văn Quân TT3 A5  
22 Trương Văn Long Trương Văn Toàn TT3 A5  
23 Trương Thị Ngọc Trương Văn Cảnh TT3 A5  
24 Nguyễn Việt Tiến Nguyễn Văn Tám TT3 A5  
25 Nguyễn Đức Tùng Nguyễn Thành Dương TT3 A5  
26 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Đình Tuân Lệ Thủy A5  
27 Lâm Kim Ngân Lâm Công Luận Lệ Thủy A5  
28 Trần T Hồng Ngọc Trần Văn Sang Lệ Thủy A5  
29 Lê Trần Bảo Hân Lê Quang Vinh TT4 A5  
30 Nguyễn Trần Bảo Anh Nguyễn Văn Quân Chuyên Ngoại A5  
31 Lê T Thu Chiêm Lê Văn Hữu Chuyên Ngoại A5  
32 Chu T Vân Hà Chu Thanh Đài Chuyên Ngoại A5  
33 Nguyễn Gia Huy Nguyễn Văn Tuấn Chuyên Ngoại A5  
34 Nguyễn T Thanh Tâm Nguyễn Văn Tuyên Chuyên Ngoại A5  
35 Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Văn Nghiệp Chuyên Ngoại A5  
36 Nguyễn Gia Hòa Nguyễn Xuân Hà Lý Nhân A5  

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm