Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Trần Hưng Đạo)/Hoạt động nhà trường/

Trường mầm non Trần Hưng Đạo xây dựng môi trường bên ngoài giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 

Cô và trò trường mầm non Trần Hưng Đạo tham gia hoạt động trải nghiệm môi trường bên ngoài giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.