Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Trịnh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

Báo cáo tháng 2/2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017

Kính gửi :  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý.

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2017

1. Công tác phát triển, duy trì sĩ s.

* Nhà trẻ: TS nhóm: 3; TS cháu: 53 cháu; So với DS độ tuổi: 53/212 cháu đạt:25%

 

Độ tuổi

Trong nhà trường

Tư thục

Tổng số

Tăng trong tháng

Số nhóm

Số trẻ

Số nhóm

Số trẻ

Số trẻ

Số nhóm

  0 - 12 th

 

 

 

 

 

 

 

13 - 24 th

 

 

 

 

4

 

Tăng 2 cháu

25 - 36 th

3

 

 

 

49

3

 

Cộng

3

 

 

 

53

3

Tăng 2 cháu

* Mẫu giáo: TS lớp: 7; TS cháu: 240/254 cháu So với dân số độ tuổi:  đạt 94,49%       

Lớp ghép

Trẻ 3 tuổi

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 5 tuổi

Tăng, giảm trong tháng

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

5

168

 

 

 

 

2

80

Tăng 2 cháu

* Tỷ lệ chuyên cần: Nhà trẻ 52/53 cháu, đạt 98,11%; Mẫu giáo 249/250 cháu đạt 99,6%.   Trẻ 5 tuổi: 80/80 cháu đạt 100%

2. Đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục cho trẻ:

               a) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn:

Loại

Hình

Tổng số trẻ được nuôi ăn chính

Tổng số trẻ được nuôi ăn phụ

Nhóm, lớp

Trẻ

So với KH

Nhóm, lớp

Trẻ

So với KH

TS

  %

TS

  %

TS

  %

TS

 %

TS

  %

TS

  %

NT

3

100

43

81,13

43

81,13

3

100

43

81,13

43

81,13

MG

5

71,43

184

96,33

184

96,33

5

71,43

184

96,33

184

96,33

*Chăm sóc sức khoẻ: Thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho trẻ, khi thời tiết lạnh, thay đổi chuyển mùa.

Tổng số dự cân: 2 /2cháu,

Trong đó:- Cân nặng BT: 2/2 cháu, chiếm 100%

      - Chiều cao BT: 1/1 cháu, chiếm 100%

b) Chất lượng dạy:

- Trẻ thích đi học và đến trường học 2 buổi/ngày đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- 100% nhóm lớp ổn định nề nếp sau Tết, duy trì sỹ số đảm bảo đúng kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động hàng ngày của cô và trẻ.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy các độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non. Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên đều đạt loại khá và triển khai viết sáng kiến kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

3. Xây dựng điều kiện

a) Đội ngũ:

 

ĐN/chia ra

CBQL

GVMG

GVNT

Nhân viên

Cộng

BC

BC

BC

BC

BC

CBGV

Tổng số

2

 

4

5

2

 

1

3

9

8

Trong đó: Nữ

2

 

4

5

2

 

1

3

9

8

Đảng viên

Tổng số

2

 

2

4

1

 

1

 

6

4

Trong đó: Nữ

2

 

2

4

1

 

1

 

6

4

 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học:

- Tiến độ thi công: Khu Trung tâm tại xã bắt đầu khởi công xây dựng tiếp nguyên đơn 2 từ ngày 18/2/2017.

- 100% nhóm lớp sử dụng, bảo quản đồ dùng, đồ chơi có hiệu quả.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện tốt lịch phân công trực Tết của nhà trường. Trước, trong và sau Tết cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo an toàn không có gì sảy ra.

4. Công tác khác:

- Nhà trường đã tạo điều kiện cho 3 đồng chí cán bộ, giáo viên tham gia học trực tuyến qua mạng đã hoàn thành, đảm bảo thời gian quy định.

- Nhà trường đã phối hợp với công đoàn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc tết chu đáo đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh động viên thăm hỏi kịp thời đối với giáo viên và các cháu thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Nhà trường đã tổ chức gặp mặt đầu xuân năm Đinh Dậu 2017, đón trẻ ra lớp đúng kế hoạch.

- Nhà trường đã thực hiện việc quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 Theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của phòng đảm bảo thời gia quy định.

- Nhà trường đã tổ chức rà soát, xét chọn và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017 đối với 1 giáo viên.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định và thực hiện chế độ thông tin, cập nhật số liệu báo cáo kịp thời đầy đủ.

Phần II: NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG  3 NĂM 2017

1. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng, như kỷ niệm ngày 8/3, ngày 26/3... tiếp tục trang trí nhóm lớp bổ sung, đẹp, hấp dẫn, phù hợp với độ tuổi và chủ đề.

 

2. Tiếp tục tuyên truyền tăng tỷ lệ nuôi ăn bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo VSAT thực phẩm và công tác phòng chống cháy nổ, không để sảy bất cứ trường hợp nào.

3. Thương yêu, đối sử công bằng với trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho trẻ khi đến trường và đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ xuống thấp. Tuyệt đối không có biểu hiện bao lực học đường đối với trẻ.

4. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, cân chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe của trẻ đợt 3 và lên kế hoạch theo chủ đề.

+ MG: Chủ đề “  Phương tiện và luật giao thông – ngày 8/3”

+ Nhà trẻ: CĐ “ Mẹ và những người thân yêu của Bé”

5. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cấp trên, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình khu trung tâm tại xã. Thường xuyên rà soát, tu sửa CSVC bị hư hỏng phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ học kỳ II, đảm bảo an toàn cho trẻ.

6. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn đối với giáo viên, dự giờ thăm lớp, ký duyệt kế hoạch đúng thời gian quy định. Bảo quản, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có. Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

7. Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham dự Hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh.

8. Kết hợp với công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và phát động trồng cây xanh, rau sạch tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định và thực hiện chế độ thông tin, cập nhật số liệu báo cáo kịp thời đầy đủ.

Phần III: NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 

            T/M. BAN GIÁM HIỆU