Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Trịnh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

Báo cáo xây dựng đời sống văn hóa

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

                   Số: 110/BC-MNTrX

                      

                            Trịnh xá, ngày 22 tháng 11  năm 2016

 

BÁO CÁO

Thành tích xây dựng trường mầm non Trịnh Xá đạt chuẩn văn hóa

Sau 05 năm ( 2011-2016) và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 thành phố Phủ Lý.

 

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét và công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ công văn số 186/BCĐ ngày 18/11/2016 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Phủ Lý về việc chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016;

Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Trịnh Xá báo cáo Thành tích xây dựng trường đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm ( 2011-2016) và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH XÁ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA SAU 05 NĂM

I. Đặc điểm tình hình:

- Trường có 10 phòng học, trong đó só 3/10 phòng kiên cố, 2/10 phòng bán kiên cố, 5/10 phòng học và 2/3 nhà bếp là nhà cấp 4, xây dựng đã lâu, diện tích chật hẹp và xuống cấp nghiêm trọng. Tổng diện tích toàn trường 3.938m2, diện tích sân chơi 700 m2, có 3/5 sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

          - Trường duy trì 10/10 nhóm lớp, trong đó: 7 lớp MG (có 2 lớp MG 5 tuổi tách, 5 lớp MG ghép 2 độ tuổi) và 3 nhóm trẻ.

          - Tổng số trẻ ra lớp: 295 trẻ, trong đó MG =246 trẻ, nhóm trẻ= 49 trẻ

          + Số trẻ MG ra lớp học tại trường: 246/253 trẻ, đạt 97,23% độ tuổi, còn 7 trẻ đi học trái truyến.

Trong đó:  MG 5 tuổi 77/77 trẻ, đạt 100% độ tuổi, trong đó có 2 trẻ đi học trái tuyến và 3 trẻ đến học trái tuyến.

  MG 4 tuổi 101/101 trẻ, đạt 100% độ tuổi, trong đó có 5 trẻ đi học trái tuyến.

 MG 3 tuổi 73/75 trẻ, đạt 97,33% độ tuổi, hiện nay còn 2 trẻ chưa ra lớp

         + Nhà trẻ : 49/212 trẻ, đạt 22,64% độ tuổi

- Tổng số CB,GV, NV nhà trường: 18 đồng chí và hiên nay có 1 đ/c nghỉ chế độ từ ngày 1/12/2016, còn 17 đồng chí,  trong đó

          + Biên chế: 9/17 đồng chí, đạt 52,94%

          + Hợp đồng 09: 5/17 đồng chí, đạt 29,41%

          + Hợp đồng trường: 3/17 đồng chí, đạt 17,65%

- Tỷ lệ giáo viên/lớp: 11 GV/10 nhóm lớp, đạt tỷ lệ 1,1 cô/nhóm, lớp.

- Tổng số đảng viên: 10/17 đ/c, đạt 58,82%

- Theo công văn số 742/PGDĐT ngày 18/10/2016 của phòng GDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam về tuyển dụng, quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục (tại thời điểm 30/9/2016). Trường còn thiếu 1 cán bộ quản lý, 9 giáo viên, 1 nhân viên hành chính.

          1. Thuận lợi

          - Trường mầm non Trịnh Xá được công nhận đạt chẩn văn hóa từ năm 2005, Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND huyện bình Lục, do đồng chí Chủ tịch Bùi Văn Hùng ký.

-Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý và của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gương mẫu, giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, có bản lĩnh chính trị vững vàng và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và đoàn kết nhiệt tình yêu nghề mến trẻ.

2. Khó khăn:

- Trường có nhiều điểm trường, 10 nhóm lớp, phân bổ trên địa bàn 5 khu trong toàn xã, có 5/10 phòng học và 2/3 phòng bếp là nhà cấp 4, diện tích chật hẹp, đã hết thời gian sử dụng.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn thiếu so với quy định.

- Kinh phí chi cho việc mua sắm các trang thiết bị và tổ chức các hoạt động chuyên môn của nhà trường còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của ngành.

II. Kết quả đạt được của phong trào

1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo.

- Nhà trường lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành cũng như của địa phương đề ra. Thường xuyên duy trì nền nếp kỷ cương trong sinh hoạt chuyên môn và hội họp. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước cũng như ngành phát động, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch". Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

          - Nhà trường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường, của ngành, thường xuyên cập nhật số liệu, thông tin của nhóm lớp, báo cáo số liệu chính xác kịp thời theo đúng quy định của nhà trường và cấp trên đề ra. Đặc biệt là công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ theo khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường và thực hiện theo đúng chương trình chủ đề của từng độ tuổi do Bộ GD&ĐT quy định, duy trì, nâng cao chất lượng công tác điều tra phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và thực hiện tốt phổ cập 3 chung, chống xóa mù.

- Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên khắc phục tình trạng thiếu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Nhà trường bố trí, sắp xếp cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế. Tham mưu với lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm đủ cán bộ quản lý theo hạng trường, điều động, phân bổ thêm giáo viên, nhân viên, để giảm cường độ lao động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, ưu tiên bố trí đủ giáo viên mẫu giáo 5 tuổi theo quy định.

2. Công tác tuyên truyền

- Trong những năm qua, nhà trường luôn kết hợp với công đoàn thường xuyên tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương phát động. Hằng năm mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia ủng hộ ít nhất 1 ngày lương xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ  ủng hộ trợ giúp nhân đạo, quỹ đền ơn đáp nghĩa của ngành, quỹ vì người nghèo, quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn sau  bão lũ, quỹ  hỗ trợ học sinh, giáo viên vùng khó khăn và năm học 2016-2017 tiếp tục ủng hộ quỹ xây dựng “Khu đền thờ các anh hùng liệt sỹ và di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Hà Nam”. Tổng số tiền ủng hộ đến nay trên 10 triệu đồng.

- Nhà trường luôn kết hợp với công đoàn thường xuyên tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", cuộc vận động “ Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và các phong trào thi đua khác do Đảng, Nhà nước và ngành, cũng như của địa phương phát động và phonh trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

- Đặc biệt chỉ đạo 100% các nhóm, lớp có góc tuyên truyền, với nội dung phong phú và phù hợp về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo khoa học thông qua đón trả trẻ hàng ngày, qua các buổi hội họp phụ huynh học sinh, qua các hội nghị, qua loa đài, truyền thanh, qua những ngày lễ, Tết... góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư ngày càng phát triển. 

3. Kết quả

3.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong những năm qua trường luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã đạt được những thành tích đáng kể, kết quả cụ thể

- Về tập thể:

Năm khen thưởng

Danh hiệu thi đua

Số quyết định

Người Ký

2010-2011

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số: 5930/QĐ-UNBD huyện Bình Lục ngày 15/11/2011

Chủ Tịch huyện
Trần Văn Sơn

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số: 2054/QĐ-UBND huyện Bình Lục ngày 21/7/2013

Chủ Tịch huyện
Trần Văn Sơn

Từ ngày 01/10/2013, trường mầm non Trịnh Xá sát nhập về thành phố Phủ Lý, trường luôn được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý, vì vậy từ năm học 2013-2014 đến nay trường luôn hoàn thành nhiệm vụ.

- Về cá nhân:

+ Năm 2011: Trường có 03 đồng chí đạt danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2010-2011”, trong đó 01 đ/c được Giám đốc sở tặng giấy khen (Đ/c Ba), 01 đ/c được Chủ tịch Huyện bình Lục tặng giấy khen (đ/c Hà), 01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ( Đ/c Xuân).

+ Năm 2012: Trường có 03 đồng chí đạt danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012”, trong đó 01 đ/c được Giám đốc sở tặng giấy khen (đ/c Ba), 01 đ/c được Ban chấp hành công đoàn tỉnh tặng Giấy khen ( đ/c Thoa), 01đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ( Đ/c Xuân). Chi bộ, công đoàn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Năm 2013: Trường có 03 đồng chí đạt danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013” trong đó 01 đ/c được Giám đốc sở tặng giấy khen (đ/c Hương), 01 đ/c  được Ban chấp hành công đoàn tỉnh tặng danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" ( Đ/c Thoa), 01 đ/c được UBND huyện Bình Lục tặng giấy khen ( Đ/c Hà)

+ Năm 2014: Trường có 02 đồng chí đạt danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014” được  UBND thành phố tặng giấy khen " ( đ/c Thoa, đ/c Lệ). Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Năm 2015: Trường có 03 đồng chí đạt danh hiệu “ Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015”, trong đó 01 đ/c được UBND thành phố tặng giấy khen " (đ/c Lệ) 02 đ/c được Ban chấp hành công đoàn thành phó tặng danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" (Đ/c Vân, đ/c Vĩnh). Chi bộ và công đoàn đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.

+ Năm học 2015-2016: Nhà trường đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý đã lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, của ngành cũng như của địa phương đề ra. Tổng số tiền ủng hộ các cuộc vận động trong năm học 2015-2016 lên tới 10.194.000 đồng.

Giáo viên tích cực tham gia hội giảng, hội học, thi đua “ Dạy tốt - Học tốt” lập thành tích chào mừng, thành công Đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và hưởng ứng phong trào làm đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có của địa phương năm học 2015-2016 của cấp học mầm non do phòng và sở tổ chức, nhà trường đã tổ chức Hội thi cấp trường, đã chọn được 6 bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động học, 2 bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động vui chơi tham dự Hội thi cấp thành phố và đã có 1 bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động học tham dự Hội thi cấp tỉnh được xếp loại A.

          Nhà trường đã thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  đánh giá, xếp loại cuối năm theo quy định, kết quả đạt 88,2 điểm và xếp loại tốt. Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên 4/4 đồng chí đạt loại khá. Kiểm tra chuyên đề: 8 đồng chí, trong đó có 4/8 đồng chí, đạt loại xuất sắc, 4/8 đồng chí đạt loại khá và có 5 đồng chí có sáng kiên kinh nghiệm, được Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố, đánh giá công nhận đạt sáng kiến cấp cơ sở ( Đ/c Ba, Vân, Thoa, Lệ, Định).

           Nhà trường đã tổ chức đánh gía chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức cuối năm, kết quả 6/18 cán bộ quản lý, giáo viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( Đ/c Ba, Vân, Thoa, Định, Lệ, Liên), đạt 33,33%, 12/18 đ/c xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (Đ/c Huyền, Hà, Huệ, Thu, Thắm, Tiến, Hương, Như, Hường, Duyên, Hà, Hảo).

          - Nhà trường đã tiến hành bình xét, đánh giá thi đua năm học 2015-2016 theo quy định và kết quả được UBND thành phố công nhận: 10/18 đồng chí  đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến cấp cơ sở” ( Đ/c Ba, Vân, Thoa, Thu, Định, Lệ, Liên, Thắm, Tiến, Hương), đạt 55,56%, trong đó có 2 đ/c cán bộ quản lý được UBND thành phố tặng giấy khen. Chi bộ và công đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.

            3.2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở.

            - Trong những năm qua nhà trường luôn lãnh đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và ngành cũng như địa phương phát động. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt quy chế làm việc và có phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực hành tiết kiệm trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội.

          - Không có cán bộ công chức viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín di đoan. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và nghiêm cấp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Không tàng trữ thuốc nổ, pháo và đốt pháo trong dịp lễ, Tết.

          - Duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo và tính tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong nhà trường và nơi cư trú. Nêu cao vai trò, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong nhà trường, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ nhằm xây dựng bộ máy tổ chức đoàn kết vững mạnh chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          - Luôn tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng và thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch". Vì vậy trong nhiều năm qua không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có ai vi phạm luật giao thông.

            3.3. Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

          - Trong những năm qua, nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về ý thức trách nhiệm công dân trong bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm, nơi cư trú, phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự thôn xóm, an toàn xã hội với nhiều hình thức phong phú, góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất nội bộ trong trường học và nơi cư trú.

- Là đơn vị sự nghiệp giáo dục, nên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của trường, của ngành cũng như của địa phương đề ra và thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức Nhà giáo, đạo đức cách mạng và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm. Nhiệt tình yêu nghề mến trẻ luôn tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho trẻ, thường xuyên gần gũi yêu thương, đối xử công bằng, không phân biệt, kỳ thị đối với trẻ và thực sự trở thành người mẹ thứ 2 đối với trẻ, ngoài ra còn sống chan hòa cởi mở, gắn bó mật thiết với phụ huynh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nên đã tạo được lòng tin đối với Đảng và nhân dân. Vì vậy nhiều năm liên tục đơn vị nhà trường luôn giữ vững là đơn vị văn hóa, chi bộ và công đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh, đã góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của quê hương ngày một đổi mới và phát triển, các cháu ra lớp được chăm sóc giáo dục đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để sảy ra ngộ độc thực phẩm, không ai vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Không có đơn thư vượt cấp, trái pháp luật.

          - Thực hiện tốt cải cách hành chính, làm việc có khoa học, quản lý và sử dụng các trang thiết bị hiện có hiệu quả, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao theo quy định, không để sảy ra lãng phí, tiêu cực. Luôn tự phê bình và phê bình, tích cực đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội. Góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có ý nghĩa hơn, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, mang tính giáo dục sâu sắc và nâng cao vai trò quan trọng, giúp mọi người biết tự xây dựng cho mình nếp sống có văn hóa, biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ Tương thân tương ái” tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và từ thiện nhân đạo hơn.

       III. Những tồn tại , hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quả trình thực hiện

          1. Những tồn tại hạn chế

          - Trường mầm non Trịnh Xá có nhiều điểm lẻ, cơ sở vật chất các khu lẻ đã xuống cấp, các phòng chức năng chưa có, không đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu so với quy định. Tỷ lệ giáo viên trên nhóm lớp chỉ có 1,1 giáo viên và phân bố đều trên địa bàn của 5 thôn trong toàn xã nên việc quản lý, chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức các hoạt động phong trào của trường của ngành còn hạn chế, đặc biệt là công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đối với một số công việc cụ thể chưa sâu sát, đánh giá đôi khi chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được hết nhu cầu công việc cũng như tâm tư nguyện vọng của giáo viên.

       - Kinh phí chi cho các hoạt động phong trào còn rất hạn chế nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động phong trào của nhà trường.

2. Những biện pháp khắc phục.

- Khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường bố trí, sắp xếp công việc khoa học, phù hợp với năng lực và điều kiện của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện, giúp đỡ để cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng môi trường sư phạm trong sạch đoàn kết.

- Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đầy đủ và kịp thời. Tuyên truyền phụ huynh học sinh đóng góp phụ phí nuôi ăn bán trú theo thỏa thuận đảm bảo kế hoạch để chi trả nhân viên nuôi theo đúng hợp đồng.  

- Tăng cường công tác khen thưởng, nêu gương những cá nhân điển hình, tiên tiến.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2017

1. Phương hướng, nhiệm vụ    

- Nhà trường phố hợp với công đoàn tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn đơn vị văn hóa, tăng cưởng cải tiến quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Thực hiện nghiêm túc, chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục sao cho phù hợp với từng độ tuổi và điều kiện thực tế của nhóm lớp. Luôn chú trọng công tác giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, rèn kỹ năng sống, phát huy tinh thần tự chủ, tích cực sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường các giải pháp để huy động trẻ đến trường lớp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao cho và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về mọi mặt khi đến trường, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn, nước uống.

- Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường tăng cường quản lý chuyên môn và chăm lo, bảo vệ  lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với công đoàn viên kịp thời

- Tăng cường các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, mở rộng hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, để phòng, chống và loại trừ các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác phát triển Đảng, tiếp tục giúp đỡ 01 quần chúng ưu tú sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng và tạo điều kiện 2 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới theo kế hoạch của Đảng bộ xã.

- Năm học 2016-2017 phấn đấu:

+ Tập thể nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến, chi bộ và công đoàn giữ vững đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

            + Cá nhân: Lao động tiên tiến: Đạt 60% và có 2 đồng chí được UBND thành phố tặng giấy khen.

 100% cán bộ giáo viên, nhân viên viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, xếp loại từ khá tốt trở lên, có từ 3- 5 SKKN được Hội đồng Khoa học sáng kiến kinh nghiệm thành phố đánh giá công nhận SKKN cấp cơ sở.

 100% gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt gia đình nhà giáo văn hóa.

           100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành và Công đoàn.

 100% cán bộ, giáo viên, NV lao động nữ đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường-Đảm việc nhà” và cam kết không sinh con thứ 3.

2. Các giải pháp

- Thường xuyên cập nhật thông tin, các văn bản chỉ đạo và triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành cũng như của địa phương đề ra. Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết nội bộ, thường xuyên duy trì nề nếp kỷ cương trong sinh hoạt chuyên môn và hội họp.

- Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn chủ đề “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", cuộc vận động “ Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, các phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào “ Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ” và các phong trào thi đua khác, của trường, của ngành, cũng như của địa phương phát động, đặc biệt thực hiện tốt phong trào “T góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương ngày càng phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả công tác và tổ chức tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội, thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả GD&ĐT

- Tiếp tục đổi mới tư duy và các hoạt động thực tiễn, tranh thủ sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo cấp trên, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  thành phố Phủ Lý để duy trì và giữ vững đơn vị văn hóa.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị và ở địa phương để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng văn minh lịch sự hơn.

  - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng chính xác, khách quan công bằng.

3. Đề xuất, kiến nghị

          Trên đây là toàn bộ báo cáo thành tích xây dựng trường đạt chuẩn văn hóa sau 5 năm của nhà trường. Trường mầm non Trịnh Xá đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố phủ lý, Liên đoàn lao động thành phố Phủ Lý xét và công nhận lại trường mầm non trịnh Xá đạt chuẩn văn hóa năm 2016./.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Thị Vân