Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường MN Trịnh Xá)/Tin tức - Sự kiện/

Chi bộ Trường mầm non Trịnh Xá Tổ chức Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp

Ngày 11/ 01 /2020. Chi bộ trường mầm non Trịnh Xá tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt dẹp, chi bộ đã bàu ra được ban chi ủy khóa mới theo đúng quy định, tiêu chuẩn của Đại Hội.