Thông tin

Liên kết web

Hôi nghị tổng kết năm học 2015- 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Sáng ngày 25/8/2016Trường mầm non Trịnh Xá tổ chức Hôi nghị tổng kết năm học 2015- 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Xem thêm ...
Báo cáo xây dựng đời sống văn hóa

báo cáo xây dựng đời sống văn hóa

Xem thêm ...
Báo cáo chi bộ tháng 9

Báo cáo chi bộ tháng 9

Xem thêm ...
Kế hoạch trường học thân thiện học sinh tích cực 2016-2017

Kế hoạch trường học thân thiện học sinh tích cực

Xem thêm ...
Diễn Văn khai giảng năm 2016-2017

Diễn Văn khai giảng năm 2016-2017

Xem thêm ...
Báo cáo nhanh sau khai giảng

báo cáo nhanh sau khai giảng năm học 2016-2017

Xem thêm ...
Báo cáo công tác tháng 9 năm 2016

Ngày 21/9/2016 trường mầm non Trịnh Xá báo cáo công tác tháng 9

Xem thêm ...
Báo cáo chi bộ tháng 10

Báo cáo chi bộ tháng 10

Xem thêm ...
Báo cáo chi bộ tháng 11

Báo cáo chi bộ tháng 11

Xem thêm ...