Liên kết web

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG MN HIỆP HÒA

          

 

 

Số: 01/TB-MNHH

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

              Hòa Hậu, ngày 12  tháng 8  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2019 - 2020

             Căn cứ quyết định 1391/QĐ-UBND Tỉnh Hà Nam ngày 19/7/2018 về việc ban hành  kế hoạch khung thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           Căn cứ kế hoạch số 55/KT-UBND  của UBND huyện Lý Nhân về việc tổ chức hoạt dộng hè 2019 và xây dựng cơ sở vật chất trường học năm 2019 – 2020;

           Căn cứ công văn số 1316/PGDĐT – GDMN Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020;

           Căn cứ kế hoạch phát triển số lượng của Trường MN Hiệp Hòa năm học 2019 - 2020;

            Căn cứ điều kiện CSVC, trang thiết bị, các phòng học nhà trường năm học 2019- 2020 Trường mầm non Hiệp Hòa tuyển sinh năm học mới như sau:

            I. Đối tượng tuyển sinh

            Trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi

            II. Địa điểm tuyển sinh

            Phòng hành chính Trường Mầm non Hiệp Hòa, Thôn 6, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

            III.  Hồ sơ nhập học (Hồ sơ theo mẫu của nhà trường)

            - 1 Đơn xin học (theo mẫu)

            - 2 Sổ hộ khẩu (Phô tô)

            - Bản sao giấy khai sinh

            - Sơ yếu lý lịch của trẻ (Theo mẫu)

            IV. Thời gian tuyển sinh

            Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 05/8/2019 mời các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi trên đến phòng hành chính nhà gặp Ban tuyển sinh nhà trường làm các thủ tục nhập học.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường./.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                 

 

                                                                                    Ngô Thị Minh Phương