Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Tư thục Hiệp Hòa)/Tin tức sự kiện/

Lớp tập huấn chuyên môn hè năm học 2019-2020

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN

Trường Mầm non Hiệp Hòa bồi dưỡng chuyên môn hè

Năm học 2019-2020

 

 

          Thực hiện Kế hoạch số 767/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

           Kế hoạch số 781/KH-PGDĐT-MN ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc bồi dưỡng thường xuyên cho

giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020.

          Ngày mồng 5, 6, 7 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Tiến Thắng, Phòng giáo dục và đào tạo Lý Nhân đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhận viên 06 trường mầm non Nhân Mỹ, Nhân Thịnh, Phú Phúc, Tiến Thắng, Hòa Hậu, Hiệp Hòa và chủ cơ sở, giáo viên, nhân viên nhóm trẻ ngoài công lập đã được cấp phép xã Hòa Hậu, Tiến Thắng, Nhân Mỹ). Tham dự bồi dưỡng có các đồng chí cán bộ Phòng Giáo dục và 100% các đồng chí CBQL, GV, NC của 6 trường mầm non. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề sau:

1. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tại trường mầm non

2. Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục mầm non

3. Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non

4. Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non

5. Sinh hoạt tổ chuyên môn- hình thức bồi dưỡng chuyên môn hiệu quả cho giáo viên mầm non

6. Phòng chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục mầm non

7. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ viêm đường hô hấp và tiêu chảy

          Qua buổi tập huấn 100% CBQL, GV, NV được cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học tự bồi dưỡng của giáo viên.

         Kết thúc buổi bồi dưỡng Nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân trong cả năm học, gồm 2 phần: Bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên. Các nội dung theo kế hoạch phải được thể hiện trong sổ sách và kết quả kiểm tra, đánh giá của nhà trường.