Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Tư thục Hiệp Hòa)/Tin tức sự kiện/

Sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm IV lần thứ I

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, buổi sinh hoạt giúp giáo viên cập nhật bổ sung về chuyên môn. Với mục đích nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên các đơn vị, thúc đẩy đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với thực tiễn tại địa phương; đa dạng các hình thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trong tổ chức các hoạt động giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp và khả năng của trẻ. Cách đánh giá trẻ hằng ngày, cách xây dựng mục tiêu….Đồng thời giải đáp những ý kiến thảo luận, trao đổi những vướng mắc trong chuyên môn.

Buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường lần 1 đã để lại ấn tượng sâu sắc và bồi đắp cho các cô giáo nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích.  Buổi sinh hoạt kết thúc bằng không khí giao lưu đầm ấm, thân mật, đoàn kết giữa các trường trong cụm

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn