Thông tin

Liên kết web

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Vui hội trăng rằm

tổ chức Vui hôi trăng rằm cho các bé trường mầm non Hiệp Hòa

Xem thêm ...
Ngày hội đến trường của bé

Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019- 2020 cho các bé trường Mầm non tư thục Hiệp Hòa

Xem thêm ...
Lớp tập huấn chuyên môn hè năm học 2019-2020

Lớp tập huấn chuyên môn hè năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong trường mầm non

Các biện pháp tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

Xem thêm ...
Sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm IV lần thứ I

Sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm IV

Xem thêm ...
Vui tết trung thu năm 2018

Trung thu năm học 2018 - 2019

Xem thêm ...