Tổ chức

  • Là phòng tuyển sinh
  • Địa chỉ: Xóm 17 - Hòa Hậu - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0hiephoa@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263875535
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Thúy
Vị trí: Hành chính
Email: tranthuysptn@gmail.com
Điện thoại: 01699516368
2
Họ tên: Trần Thị Ánh
Vị trí: Kế toán
Email: c0hiephoa@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01636380211

Video

Giao lưu 3 trường MN Hiệp Hòa, Tiểu học Nhân Hậu, Trung học cơ sở Nhân Hậu
Ngày hội đến trường của bé năm học 2019 - 2020
Clip: Bống bống bang bang
Chào mừng ' Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11'