Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Lễ kết nạp đảng viên mới

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trường Mầm non Văn Lý và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Phạm Thị Hồng,; đồng chí Ngô Hải Yến đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26/5/2020.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện Quyết định số: 929-QĐ/HU ngày 8/5/2020 của Huyện ủy Lý Nhân về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ xã Văn Lý, Chi bộ trường Mầm non Văn Lý tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Thị Hồng; Ngô Hải Yến - Giáo viên trường Mầm non Văn Lý vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Thị Vượng - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phạm Thị Hồng; đ/c Ngô Hải Yến trong thời gian đảng viên dự bị.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Chi bộ rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đức-Đảng ủy viên phụ trách chi bộ đã về dự và phát biểu tại buổi lễ

     Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.