Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Tin tức - Sự kiện/

Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường mầm non  xã Văn Lý

Kính gửi: Các bậc phụ huynh trong toàn xã Văn Lý.

Căn cứ công văn số 1391/QĐ- UBND Ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Hà nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian  năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hà nam

Căn cứ vào công văn Hướng dẫn số 1316/ PGDĐT-GDMN ngày 26/7/2019 của phòng GD ĐT huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trường mầm non năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020. Trường mầm non xã Văn Lý thông báo thời gian  tuyển sinh học sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau.

          1.Thời gian tuyển sinh: Từ 7h 30 phút sáng ngày 01/8/2019 (thứ 3)

          2. Địa điểm tuyển sinh.

          - Địa điểm 1: Tại trường mầm non khu Quan Văn gồm trẻ các thôn

( thôn Quan Trung+ Thôn Quan Văn)

          - Địa điểm 2: Tại trường mầm non Khu Quan Lạng gồm  trẻ các thôn ( thôn Tả Hà + thôn Quan Lạng)

3. Đối tượng tuyển sinh:

          -Trẻ em từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi sinh năm 2014 đến năm 2018

          4. Điều kiện

- Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Văn Lý có tên trong danh sách điều tra phổ cập thời điểm tháng 7.

          5. Hồ sơ nhập học:

          + Đơn xin học do cha mẹ trẻ viết

          + 2 giấy khai sinh bản sao hợp lệ

          + Bản phô tô hộ khẩu có công chứng

          Trường mầm non xã Văn Lý thông báo để phụ huynh có con em trong độ tuổi học trường mầm non trong toàn xã được biết cho con em đến trường đăng ký nhập học đúng thời gian

                    Xin trân trọng cảm ơn !                                                              

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                             

                                                                                       Lê Thị Vượng