Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 2/2019

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 2/2019

- Vệ sinh trang trí trường lớp tạo không khí đón tết nguyên đán Kỷ Hợi.

- Phát động phong trào trồng cây đầu xuân, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh ATTP, Phòng bệnh cảm lạnh, các bệnh về phổi, bệnh về da cho trẻ.

          - Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi theo chủ  đề  “Tết và mùa xuân, Thực vật”; đồ dùng phục vụ cho các hoạt động phát triển vận động của cô và trẻ

          - Chỉ đạo bếp nuôi trồng rau xanh, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ

          - Kiểm tra theo kế hoạch, công  tác văn thư lưu trữ

- Kiểm tra chuyên  đề :  3 cô

Tuần  1 tháng 2  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

04/2/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

 

 

CBGV, NV, HS

 

 

 

Thứ 3

Ngày

05/2/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

 

 

CBGV, NV, HS

 

Thứ 4

Ngày

06/2/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

 

 

CBGV, NV, HS

 

Thứ 5

Ngày

07/2/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

 

CBGV, NV, HS

 

Thứ 6

Ngày

08/2/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

 

CBGV, NV, HS

 

Thứ 7

Ngày

9/2/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

CBGV, NV, HS

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần  2 tháng 02  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2

Ngày 11/2/2019

 

*Sáng

- Họp giao ban

- Kiểm tra sỹ số các lớp

- Làm báo cáo sau tết

* Chiều

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các khu

 

 

- LĐT

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

 

 

Thứ 3

Ngày 12/2/2019

 

- Kiểm tra nề nếp học sinh sau tết

- Kiểm tra các bếp nuôi

- Làm báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra chuyên ngành của sở GD ĐT Hà Nam

 

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

Thứ 4

Ngày

13/2/2019

 

* Sáng; Dạy 2 HĐ lớp D2

- Dự giờ lớp A4 cô Tâm .

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu A

 * Chiều:  - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 5

Ngày

14/2/2019

* Sáng;

- Dạy 4 HĐ lớp A3

- Dự giờ lớp A5

- Kiểm tra nuôi khu C

* Chiều:

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 6 Ngày 15/2/2019

 

- Làm báo cáo kết quả thực hiện thi hành luật tố cáo năm 2018

- Kiểm tra chuyên đề co Hải

- Dạy lớp C4

 

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

 

Thứ 7

Ngày 16/2/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn

 

CB, GV, NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần  3 tháng 02  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 18/2/2019

*Sáng

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra vệ sinh môi trường các khu

* Chiều

Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

Thứ 3

Ngày 19/2/2019

 

- Dự giờ lớp B3

- Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ

- Dạy 4 H Đ lớp

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 4

Ngày

20/2/2019

 

- Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện chăm sóc trẻ hàng ngày

- Dạy 2 HĐ lớp B4

- Dự giờ lớp C4

 

- BKTNBTH

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 5

Ngày

21/2/2019

 

  -    Kiểm tra chuyên đề lớp B3

  • Kiểm tra chuyên đề lớp C5
  • Xây dựng kế hoạch công tác văn thư lưu trữ
  • Kiểm tra MT lớp học khu A

 

BKTNBTH

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 6

Ngày

22/2/2019

 

  • Kiểm tra việc bảo quản trang thiết bị theo quy định đối với CB, GV, NV
  • Dạy 4 H Đ lớp cô

  - Xây dựng kế hoach tuyên truyền cải cách hành chính

  - Kiểm traVSMT lớp học khu C

 

BKTNBTH

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 7

Ngày

23/2/2019

 

 - Sinh hoạt chuyên môn

             

CB, GV, NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018- 2019

Tuần  4 tháng 02  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 25/2/2019

* Sáng: - Họp giao ban công tác Đảng, chính quyền tại UBND xã

- Ký duyệt giáo án

* Chiều

- Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

 

LĐT

 

 

Thứ 3

Ngày 26/2/2019

 

* Sáng: Dạy 2 HĐ Lớp C5

             Dạy 4 HĐ lớp A5

             Dự giờ lớp D3

* Chiều: Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày

27/2/2019

* Sáng:

Dự giờ lớp A2

Dự giờ lớp D4

 Dạy 4 HĐ lớp C4

* Chiều:

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5

Ngày

28/2/2019

 

- Kiểm tra VS môi trường, lớp học của trường

- Vào hồ sơ KTNHTH

- Kiểm tra bếp nuôi khu A

* Chiều:

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 6

Ngày

01/3/2019

 

- Làm việc tại trường

- Kiểm tra nề nếp khu C

- Làm hồ sơ, sổ sách

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 7

Ngày

2/3/2019

                      HỌP CB, GV, NV

 

CB, GV, NV