Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Tin tức - Sự kiện/

HỘI NGHI TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 'XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM'

HỘI NGHỊ

tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

          Thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 1964/KH-SGDĐT ngày 08/10/2019 của Sở giáo dục Đào tạo Hà Nam, về việc hướng dẫn Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2498/KH-PGDĐT-GDMN ngày 24/10/2020 của Phòng GDĐT Lý Nhân Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

 Ngày 21/5/2020, tại trường MN Xã Bắc Lý Phòng GDĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020. Hội nghị tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả và tác động của 05 năm thực hiện Chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện Chuyên đề giai đoạn tiếp theo; Tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện Chuyên đề.

              Một số hình ảnh tại Hội nghị

             Đ/c Lê Thị Minh Thư - Phó trưởng phòng GDĐT báo cáo kết quả thực

hiện chuyên đề giai đoạn 2016-2020

         Đ/ c Nguyễn Quang Long - Phó GĐ Sở GDĐT tặng hoa hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Nhương - PCT UBND huyện Lý Nhân, phát biểu và tặng hoa

hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Thu - Trưởng phòng GDĐT huyện trao quà cho các nhà trường

đạt thành tích xuất sắc trong

việc thực hiện chuyên đề