Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 12/2018

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

* Kế hoạch trọng tâm tháng 12/2018.

- Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, thực hiện nghiêm các quy định về VSATTP,  vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện nghiêm túc kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày.

- Cân, đo theo dõi sức khỏe trẻ

- Chuẩn bị tốt các điều kiện dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên ngành của Sở GD ĐT Hà Nam

- Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường cho các điểm trường

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:

- Kiểm tra chuyên đề 4đ/c.

Tuần 1 tháng 12 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 3/12/2018

- Họp phân công ban giám hiệu.

- Ký duyệt Giáo án

- Kiểm tra hồ sơ nuôi

* Chiều:  chuẩn bị hồ sơ PC đón đoàn KT công nhận cấp Huyện 

- LĐT

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 4/12/2018

* Sáng:- Dư Giờ lớp C5

- Dạy 4 HĐ lớp A2

- Dự nấu ăn bữa chính đ/c Huyền

* Chiều:  - Làm việc tại trường

          - Kiểm tra vệ sinh môi trường khu C

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

   LĐT

- Đ/c Thiểm

 

Thứ 4 ngày 5/12/2018

* Sáng:  - Đón đoàn kiểm tra KT xã bền vững VSMT

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm khu A

- Làm hồ sơ chuyên môn.

* Chiều:  Làm việc tại trường

   LĐT

 

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải           - LĐT

 

Thứ 5 ngày 6/12/2018

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp A5

             - Hoàn thiện hồ sơ KTNB

             - Kiểm tra chuyên đề cô Nga

             - Dự giờ cô Yến C3

* Chiều: - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- BKTNBTH             

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 6 ngày 7/12/2018

- Làm hồ sơ chuyên môn

- Dạy 4 HĐ lớp C2

- Dự giờ lớp A3

- Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

- LĐT

 

Thứ 7

8/12/2018

 

      - Sinh hoạt chuyên môn

Cán bộ, giáo viên

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

 Tuần 2 tháng 12 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 10/12/2018

* Sáng:

- Họp giao ban,

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm khu C

* Chiều: - Kiểm điểm đánh giá chất lượng Đảng viên, CS Đảng năm 2018

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đảng viên

 

 

Thứ 3 ngày 11/12/2018

 

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp D4

- Dự giờ lớp A4

- Vệ sinh môi trường Khu A

* Chiều:  Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

    

L ĐT

 

Thứ 4 ngày 12/12/2018

* Sáng: - Dự giờ lớp A2

             - Dạy 4 HĐ lớp A3

- Chỉ đạo các nhóm lớp khu C cân đo chấm biểu đồ.  Dự thao tác rửa tay, rửa mặt lớp  D2

* Chiều:

             - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

 

    L ĐT

 

Thứ 5 ngày 13/12/2018

 

- Kiểm tra môi trường lớp học khu A

- Dự giờ rút KN tiết day hội giảng Huyện lớp A5

- Dạy 4 hoạt động lớp B3

* Chiều:

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Thiểm

 

L ĐT

 

Thứ 6 ngày 14/12/2018

* Sáng: - Viết báo cáo đón kiểm tra chuyên nghành của Sở

- Dự giờ C5

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn

* Chiều:

- Tổng hợp sức khỏe quý II/2018

 - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Thiểm

- BKTNBTH

 

- Đ/c Thiểm

    HT + HP

 

Thứ 7

Ngày 15/12/2018

 

                  - Làm đồ dùng,đồ chơi

 

 

 

 

 

 

                                                  LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần 3 tháng 12 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2 ngày 17/12/2018

* Sáng:

- Họp giao ban

- Ký duyệt giáo án

- Làm việc tại trường

 * Chiều:

- Làm việc tại trường

 

- LĐT

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

 

Thứ 3 ngày 18/12/2018

* Sáng:

 - Dự giờ A5

 - Dự giờ rút KN tiết  dạy hội giảng huyện  lớp A2

 - Kiểm tra giao nhận thực phẩm khu A

* Chiều:

 - Làm việc tại trường   

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 4 ngày 19/12/2018

* Sáng:

 - Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn thanh tra chuyên ngành của sở giáo dục đào tạo Hà Nam

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

 

- LĐT

 

 

 

Thứ 5 ngày 20/12/2018

 

 

- Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của sở giáo dục đào tạo Hà Nam

 

 

 

CB, GV, NV

 

 

 

Thứ 6 ngày 21/12/2018

 

* Sáng:  dạy 2 H Đ lớp A3

- Dự giờ lớp A5

- Dư nuôi cô Huyền

* Chiều:

 - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

Thứ 7

Ngày 22/12/2018

 

  • Làm đồ dùng, đồ chơi

 

 

Cán bộ, giáo viên

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 4 tháng 12 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày

24/12/2018

 

- Đón các trường về làm quen trẻ hội giảng GVG Huyện

- Chấm thi GV giỏi tại trường MN Tiến Thắng                      

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 3

Ngày

25/12/2018

- Đón các trường về làm quen trẻ hội giảng GVG Huyện

- Chấm thi GV giỏi tại trường MN Tiến Thắng                     

- Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Thiểm

 

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày

26/12/2018

* Sáng:  

- Dự giờ  GV tham dự GV giỏi cấp Huyện.

* Chiều:

- Dự giờ  GV tham dự GV giỏi cấp Huyện.

 

 

LĐT

 

Thứ 5

Ngày

27/12/2018

 

 

THAM DỰ HỘI GIẢNG GV GIỎI

 CẤP HUYỆN

 

 

LĐT- GV

 

Thứ 6

Ngày

28/12/2018

* Sáng:

- Dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm phó phòng

- Chuẩn bị cho tiết dạy hội giảng cấp Huyện

* Chiều:

THAM DỰ HỘI GIẢNG GV GIỎI

CẤP HUYỆN

 

- HT

 

HP - GV

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày

29/12/2018

 

Họp cán bộ , giáo viên, nhân viên

 

 

 

CB, GV, NV