Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG/

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG

Tổ nhà trẻ tiến hành tổ chức 2 hoạt động: Tại Lớp A2 cô giáo Đào Thị Huê A thực hành tiết nhận biết tập nói “ Một số bộ phận cơ thể bé”; Lớp B2 cô giáo Mai Thị Hoa thực hành dạy tiết GD âm nhạc “Dạy hát bài Nu na nu nống- nghe hát Tìm bạn thân” Cả 2 hoạt động thực hành theo chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Kết thúc 2 hoạt động tổ nhà trẻ tiến hành nhận xét tiết dạy, rút kinh nghiệm