Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 10

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

* Kế hoạch tháng 10/2018

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn kiểm tra

- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và lao động

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp tr­ường

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN

- CB,GV, NV tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường

- Kiểm tra công tác nuôi dưỡng tại 2 bếp ăn của trường

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB,GV, NV: 1 cô.                                          

- Kiểm tra chuyên đề 3 cô    

Tuần 1 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 01/10/2018

- Họp phân công ban giám hiệu. họp hội đòng trường, bầu chủ tịch HĐT

- Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp.

- Kiểm tra TC công khai, làm sổ nuôi ăn

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 3 ngày 02/10/2018

*Sáng: - Xây dựng kế hoạch bảo quản đồ dùng, đồ chơi

           - Dạy 4 HĐ lớp A3

           - Dạy 4 HĐ lớp B3

* Chiều:

           - Họp hội khuyến học tại xã

           - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Vượng

- HP

Họp các HT tại PGD

Thứ 4 ngày 3/10/2018

* Sáng: - Dự  giờ lớp D4             

 - KT chuyên đề: cô Phạm Thị Hồng

            - Dự giờ cô Nhung nuôi

* Chiều:- XD KH phòng chống tai nạn thương tích

              - Làm b/c giám sát công tác Đảng

- Đ/c Vượng

- BKTNB

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

- Hải

az

Thứ 5 ngày 4/10/2018

*Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp C3

            - Dự giờ lớp A4

            - Hoàn thiện hồ sơ nuôi

* Chiều: Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- BGH

 

Thứ 6 ngày 5/10/2018

*Sáng: - Kiểm tra CSVC 2 khu lên KH bổ xung các trang thiêt bị còn thiếu

            - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ 1 giáo viên: Cô Thiều Thị Hường

* Chiều:

           - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

 

- Đ/c Vượng

- LĐT

 

Thứ 7

6/10/2018

 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

 

CB,GV, NV

 

                                     LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần 2 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 8/10/2018

*Sáng:

- Họp phân công ban giám hiệu, làm báo cáo thực hiện ATGT

- Ký duyệt giáo án

* Chiều: XD kế hoạch Hội giảng

- Ký duyệt giáo án

- Chỉ đạo làm hồ sơ nuôi khu C

 

- LĐNT

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

 

Thứ 3 ngày 9/10/2018

*Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớp B5 cô Mai Thị Mậm

- Dự giờ lớp C4

- Dự giờ lớp A4 cô Ngô Thị Thanh Tâm

*Chiều:

- Làm việc tại trường, chuẩn bị hồ sơ KTCB

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

Bí thư + LĐT

 

 

 

Thứ 4 ngày 10/10/2018

*Sáng: - Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CB,GV,NV năm học 2018-2019

 - Dạy 4 HĐ lớp A5

- Kiểm tra công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn của trường

*Chiều: - Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CB, GV, NV

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Thiểm

- BKTNBTH

 

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 11/10/2018

 

*Sáng: :- Dự giờ lớp B4

- Dạy 4 HĐ lớp C5

* Chiều: - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách nhà trường

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

  

      HP

 

Thứ 6 ngày 12/10/2018

*Sáng:  - Chuẩn bị các ĐK tổ chức hội nghị CB,GV,NV năm học 2018-2019

 

*Chiều:- Đón đoàn kiểm tra giám sát công tác Đảng của Đảng Bộ xã Văn Lý

- Đ/c Vượng

     HP

- Chi ủy chi bộ + LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày 13/10/2018

 

 

     - Tổ chức hội nghị CB, GV, NV và người lao động

 

 

 

 

CB, GV,NV                         

 

                                    LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần 3 tháng 10 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2 ngày 15/10/2018

 

- Họp lãnh đạo nhà trường, làm việc tại trường, Hoàn thiện hồ sơ HN cán bộ gv…

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp khuA

- Kiểm tra bếp nuôi khu C

- Làm việc tại trường

 

  LĐNT, Vượng

 

- Đ/c Hải

- Thiểm

- LĐT

 

 

 

Thứ 3 ngày 16/10/2018

 

*Sáng: Làm B/c VSMT

-  Làm thống kê đầu năm

- Kiểm tra chuyên đề cô Mai Thị Hạnh

*Chiều:

-  Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

LĐT

 

Thứ 4 ngày 17/10/ 2018

* Sáng:

- XD kế hoạch ngày pháp luật

- Dạy 4 HĐ lớp B5

- Làm việc tại trường

* Chiều:-Làm việc tại trường.

 

- Đ/c Vượng

- Hải

- Thiểm

- LĐT

 

Kiểm tra MN nhân Khang

Thứ 5 ngày 18/10/2018

* Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớp A2

- Làm hồ sơ chuyên môn.

- Dự giờ lớp D3

* Chiều: Chuẩn bị nội dung kỷ niệm ngày 20-10

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

Đ/c Hải

Đ/c Thiểm

LĐT

Kiểm tra MN nhân Khang

Thứ 6 ngày 19/10/2018

* Sáng:

- Dự giờ lớp B3

- Dạy 4 HĐ lớp B2

-Duyệt thống kê đầu năm

 * Chiều:- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

Đ/c Thiểm

Đ/c Hải

LĐT

 

Thứ 7

Ngày 20/10/2018

 

- Dự hội nghị triển khai hướng dẫn công tác tài chính

 

 -Sinh hoạt CM

 

 

 

 

HT+ K toán

 

 

CB, GV, NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 4 tháng 10 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 22/10/2018

 

* Sáng: - Họp lãnh đạo nhà trường,

- Làm B/C tình hình giáo dục mầm non đầu năm

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

* chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- LĐT

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 23/10/2018

 

- Chuẩn bị các điều kiện hội giảng cấp trường, Báo cáo chống rét

- Kiểm tra chuyên đề cô Đỗ Ngọc Giang

- Dự giờ lớp A4 cô Ngô Thị Thanh Tâm

 

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 4 ngày 24/10/2018

Sáng ;

- Dạy 2 HĐ lớp C5 cô Mai Thị Hợi

- Tập huấn cập nhật dữ liệu quốc gia tại PGD, duyệt thống kê đầu năm

* Chiều

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/cThiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 25/10/2018

 

* Sáng: - Dự giờ lớp C4

- Dạy 4 HĐ lớp B5

- Làm việc tại trường

* Chiều

- Chuẩn bị các ĐK hội giảng cấp trường

Kiểm tra nuôi khu C.

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 26/10/2018

 

 

HỘI GIẢNG ĐỢT I KHU A

 

 

 

CB, GV

 

 

 

 

 

      Thứ 7

Ngày 27/10/2018

 

              Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường mầm non Chính Lý

 

 

CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 5 tháng 10 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 29/10/2018

 

* Sáng: Họp giao ban tháng tại UBND xã

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Kiểm tra khu C

* chiều: -, Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 30/10/2018

* Sáng:

- Kiểm tra khu C

- Chuẩn bị đk kết nạp đảng viên mới

 

*Chiều: Kết nạp Đảng viên mới đ/c Phan Thị Hồng Nhung

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- Chi bộ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 31/10/2018

Sáng ;

- Dạy 2 HĐ lớp B3 cô Mai Thị Hoa

- Dự giờ lớp A5 cô Thiều Thị Hường

- Dạy 4 hoạt động lớp C2 cô Xuân

* Chiều

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/cThiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 1/11/2018

* Sáng:

- Dự giờ lớp A2

- Dạy 4 hoạt động lớp D4 cô Nga

- Dự giờ lớp C3 cô Ngô Hải Yến

* Chiều:

          - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 2/11/2018

 

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ

tháng 10

 

 

 

BKTNBTH

 

 

 

 

 

      Thứ 7

Ngày 3/11/2018

 

              Họp CB, GV, NV

 

 

CB,GV,NV