Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 5/2019.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, cân, đo vào biểu đồ theo dõi sức khẻo trẻ quý III của năm học 2018-2019. Làm tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

-Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp,  trẻ nhà trẻ huy động 49%,

- Tiếp tục chỉ đạo GV, NV trồng cây xanh, cây cảnh, tạo cảnh quan cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Hoàn thiện hồ sơ các cuộc vận động và PTTĐ, hồ sơ KTNB trường học

- Thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng

- Bàn giao trẻ sang trường tiểu học

- Làm báo cáo kiểm định chất lượng trường mầm non.

- Kiểm tra Tài chính công khai tại các bếp nuôi, KT công tác XDCSVC

- Tổ chức ngày 1-6

- Tổng kết năm học

Tuần  1 tháng 03  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2

Ngày

29/4/2019

Nghỉ

 

 

 

Thứ 3

Ngày

30/4/2019

Nghỉ

 

 

     Thứ 4

Ngày

01/5/2019

Nghỉ

 

 

Thứ 5

Ngày

02/5/2019

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp B3

- Kiểm tra giao nhận giao nhận thực phẩm khu A

- làm hồ sơ chuyên môn

* Chiều: - Chuẩn bị cho kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

 

- Đ/c Hải

 

- L ĐT

 

Thứ 6 Ngày

03/5/2019

* Sáng: - Kiểm tra khu C

- Kiểm tra chuyên đề cô Lan, cô Uyên

* Chiều: - Tổ chức mít tinh ngày 8-3

- Đ/c Vượng

- BKTNB

-CB, GV, NV

 

Thứ 7

04/5/2019

- Họp CB, GV và NV

Cán bộ, giáo viên, NV

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  2 tháng 05  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 6/5/2019

* Sáng: - Họp giao ban

- Làm việc tại trường

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra nuôi ăn khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- L ĐT

 

 

Thứ 3

Ngày 7/5/2019

 

* Sáng

- Dự giờ lớp A5

- Dạy 4 HĐ lớp C5

- Dự lớp  D3

* Chiều: Làm việc tại trường

 

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- L ĐT

 

Thứ 4

Ngày

8/5/2019

 

* Sáng

-Dạy 2  hoạt động lớp A4

- Dự giờ cô Hiền B4

- Dạy 4 hoạt động lớp C5

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 5

Ngày

9/5/2019

 

* Sáng: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô Lý, Thu Hường

- Tổng hợp sức khỏe trẻ tháng 3 năm 2019 

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- BKTNB

 

- Đ/c Thiểm

 

-LĐT

 

Thứ 6 Ngày

10/5/2019

 

* Sáng:

- XD kế hoach an toàn giao thông năm 2019

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô Sâm, Linh

- Ký duyệt hồ sơ nuôi, kiểm tra tổ chức bữa ăn của trẻ khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

 

 

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 7

Ngày

11/5/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn

 

Cán bộ,

giáo viên,

nhân viên

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần  3 tháng 03  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 13/5/2019

* Sáng:

- Họp L ĐT

- Ký duyệt giáo án

 - kiểm tra bếp nuôi khu C

- Nộp BC Kết quả KTNB

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

- HP

 

 

Thứ 3

Ngày 14/5/2019

 

* Sáng:

- Dạy 2  hoạt động lớp B3

- KT Hồ sơ sổ sách của GV, NV

- Kiểm tra VSMT khu A

Chiều

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày

15/5/2019

 

* Sáng:

- Dự giờ lớp C4

- Dạy 4 HĐ lớp B3

- Dự giờ lớp D4

*Chiều: - Chấm hồ sơ các cuộc vận động

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

-L ĐT

 

Thứ 5

Ngày

16/5/2019

 

*Sáng:

- Kiểm tra khu C

- Dự giờ cô Huê - A2

- KT nuôi Khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

LĐT

 

Thứ 6 Ngày

17/5/2019

 

*Sáng:

- KTCĐ cô Vượng

- Kiểm tra chuyên đề cô Hường nuôi

* Chiều: - Làm việc tại trường

- Ký duyệt hồ sơ nuôi

 

 

- BKTNB

- Đ/c Thiểm

-LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày

18/5/2019

Sinh hoạt chuyên môn

 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần  4 tháng 05  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 20/5/2019

* Sáng

-  Họp ban giám hiệu

- Làm báo cáo theo thông tư 19

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp khu A

* Chiều - làm việc tại trường

 

- LĐT

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 3

Ngày 21/5/2019

*Sáng:

- Dự giờ lớp A5

- Chấm hồ sơ NBTH

- Kiểm tra hoat động vệ sinh lớp A2

- làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm   

-  LĐT

 

Thứ 4

Ngày

22/5/2019

*Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớpA4

- Dạy 4 HĐ lớp A2

- Dạy 4 HĐ lớp B3

- Chấm Webstile

* Chiều:

- làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5

Ngày

23/5/2019

 

*Sáng:

- làm hồ sơ, sổ sách

- Hoàn thiện hồ sơ KTNB

- Dự giờ lớp C4

* Chiều

-  làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 6 Ngày

24/5/2019

 

*Sáng:

- Làm báo cáo kiểm định CL

- Dự giờ lớp B5

- Kiểm tra vệ sinh môi trường khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày

25/5/2019

 

Họp CB,GV,NV

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần  5 tháng 05  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 27/5/2019

* Sáng

-  Họp ban giám hiệu

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp khu A

* Chiều – Họp Hội đồng thi đua trường

 

- LĐT

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 3

Ngày 28/5/2019

*Sáng:

- Kiểm tra hoat động vệ sinh lớp A2

- làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm   

-  LĐT

 

Thứ 4

Ngày

29/5/2019

*Sáng: chấm hồ sơ KĐCL

* Chiều:

- làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5

Ngày

30/5/2019

 

*Sáng:

- làm hồ sơ, sổ sách

* Chiều

-  làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 6 Ngày

31/5/2019

 

*Sáng:

- Kiểm tra vệ sinh môi trường khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày

1/6/2019

 

Tổ chức tết thiếu nhi, lễ ra trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên