Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 3/2019

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 3/2018.

- Chỉ đạo các nhóm, lớp tổ chức tốt các hoạt động kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, cân, đo vào biểu đồ theo dõi sức khẻo trẻ quý III của năm học 2018-2019. Làm tốt công tác nuôi dưỡng trong các bếp ăn, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

-Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp,  trẻ nhà trẻ huy động 49%,

- Tiếp tục chỉ đạo GV, NV trồng cây xanh, cây cảnh, tạo cảnh quan cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ, tích cực làm đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề “ Thế giới Động vật”; Chủ đề “ Giao thông”

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường, Khám sức khỏe cho trẻ lần 2

- Làm báo cáo kiểm định chất lượng trường mầm non.

- Kiểm  tra thực hiện nhiệm vụ của 4 đ/c

- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên:

- Kiểm tra Tài chính công khai tại các bếp nuôi, KT công tác XDCSVC

Tuần  1 tháng 03  năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2

Ngày

4/3/2019

* Sáng: - Họp LĐT,

- Kiểm tra thực phẩm khu C

- Ký duyệt giáo án

* Chiều:  

- Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

HP

 

 

Thứ 3

Ngày

05/3/2019

* sáng: - Họp triển khai công tác tháng 3 tại trường MN Nhân Chính

- Dự giờ cô Hường A5

- Dự giờ lớp C3

* Chiều:Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- L Đ T

 

     Thứ 4

Ngày

06/3/2019

- Dự giờ lớp A2

- Dạy 4 hoạt động lớp C3

- Dạy 4 hoạt động lớp C5

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

Thứ 5

Ngày

07/3/2019

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp B3

- Kiểm tra giao nhận giao nhận thực phẩm khu A

- làm hồ sơ chuyên môn

* Chiều: - Chuẩn bị cho kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

 

- Đ/c Hải

 

- L ĐT

 

Thứ 6 Ngày

08/3/2019

* Sáng: - Kiểm tra khu C

- Kiểm tra chuyên đề cô Lan, cô Uyên

* Chiều: - Tổ chức mít tinh ngày 8-3

- Đ/c Vượng

- BKTNB

-CB, GV, NV

 

Thứ 7

09/3/2019

- Sinh hoạt chuyên môn

Cán bộ, giáo viên, NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  2 tháng 03  năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 11/3/2019

* Sáng: - Họp giao ban

- Làm việc tại trường

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra nuôi ăn khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- L ĐT

 

 

Thứ 3

Ngày 12/3/2019

 

* Sáng

- Dự giờ lớp A5

- Dạy 4 HĐ lớp C5

- Dự lớp  D3

* Chiều: Làm việc tại trường

 

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- L ĐT

 

Thứ 4

Ngày

13/3/2019

 

* Sáng

-Dạy 2  hoạt động lớp A4

- Dự giờ cô Hiền B4

- Dạy 4 hoạt động lớp C5

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 5

Ngày

14/3/2019

 

* Sáng: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô Lý, Thu Hường

- Tổng hợp sức khỏe trẻ tháng 3 năm 2019 

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- BKTNB

 

- Đ/c Thiểm

 

-LĐT

 

Thứ 6 Ngày

15/3/2019

 

* Sáng:

- XD kế hoach an toàn giao thông năm 2019

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cô Sâm, Linh

- Ký duyệt hồ sơ nuôi, kiểm tra tổ chức bữa ăn của trẻ khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

 

 

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 7

Ngày

16/3/2019

 

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại MN Hợp Lý

 

Cán bộ,

giáo viên,

nhân viên

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Tuần  3 tháng 03  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 18/3/2019

* Sáng:

- Họp L ĐT

- Ký duyệt giáo án

 - kiểm tra bếp nuôi khu C

* Chiều: Họp Triển khai công tác tài chính tại PGD

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

- HP

 

 

Thứ 3

Ngày 19/3/2019

 

* Sáng:

- Dạy 2  hoạt động lớp B3

- KT Hồ sơ sổ sách của GV, NV

- Kiểm tra VSMT khu A

Chiều

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày

20/3/2019

 

* Sáng:

- Dự giờ lớp C4

- Dạy 4 HĐ lớp B3

- Dự giờ lớp D4

*Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

-L ĐT

 

Thứ 5

Ngày

21/3/2019

 

*Sáng:

- Kiểm tra khu C

- Dự giờ cô Huê - A2

- KT nuôi Khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

LĐT

 

Thứ 6 Ngày

22/3/2019

 

*Sáng:

- KTCĐ cô Vượng

- Kiểm tra chuyên đề cô Hường nuôi

* Chiều: - Làm việc tại trường

- Ký duyệt hồ sơ nuôi

 

 

- BKTNB

- Đ/c Thiểm

-LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày

23/3/2018

Sinh hoạt chuyên môn

 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần  4 tháng 03  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 25/3/2019

* Sáng

-  Họp ban giám hiệu

- Làm báo cáo theo thông tư 19

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm bếp khu A

* Chiều - làm việc tại trường

 

- LĐT

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 3

Ngày 26/3/2019

*Sáng:

- Dự giờ lớp A5

- Kiểm tra chuyên đề khác

- Kiểm tra hoat động vệ sinh lớp A2

- làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm   

-  LĐT

 

Thứ 4

Ngày

27/3/2019

*Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớpA4

- Dạy 4 HĐ lớp A2

- Dạy 4 HĐ lớp B3

* Chiều:

- làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5

Ngày

28/3/2019

 

*Sáng:

- làm hồ sơ, sổ sách

- Hoàn thiện hồ sơ KTNB

- Dự giờ lớp C4

* Chiều

-  làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 6 Ngày

29/3/2019

 

*Sáng:

- Làm báo cáo kiểm định CL

- Dự giờ lớp B5

- Kiểm tra vệ sinh môi trường khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày

30/3/2019

 

Họp CB,GV,NV

 

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên