Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 1/2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018– 2019

Kế hoạch trọng tâm tháng 1/2018

- Báo cáo thống kê học kỳ I đúng thời gian quy định

- Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường cho các điểm trường.

- Tổ chức sơ kết Học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019.

- Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo chủ đề: “ Thế giới động vật”

- CBQL và GV tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên.

- Kiểm tra chuyên đề 3 giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề XD trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Tuần  1 tháng 01  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

      Thứ 2

 Ngày 31/12/2018

* Sáng:  

- Họp giao ban 

- Kiểm tra chuyên đề khác

*Chiều: Làm việc tại trường

   

 

LĐT

BKTNBTH

 

 

Thứ 3 Ngày 01/01/2019

 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

 

VB, GV, NV, HS

 

 

Thứ 4 Ngày 02/01/2019

* Sáng:  - Dạy 2 HĐ lớp B3

- Dạy 4 HĐ lớp B4

- Dạy 4 HĐ lớp C2

* Chiều - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

BGH

 

Thứ 5 ngày 03/01/2019

- Dự tổng kết hội thi giáo viên giỏi cấp Huyện

 

- Kiểm tra vệ sinh khu C

 

- Đ/c Vượng, đ/c Hải

GV dự thi

- Đ/c Thiểm

 

Thứ 6 Ngày 04/01/2019

 

* Sáng:  Dự giờ lớp A4

- Dự giờ lớp D3

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu C

* Chiều - Làm việc tại trường, làm thống kê Kỳ I

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm    

  • LĐT

 

 

Thứ 7 ngày 05/01/2019

 

Sinh hoạt chuyên môn

CB,GV,NV           

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  2 tháng 01  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 07/01/2019

 

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án

- Làm việc tại trưởng.

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiẻm

 

 

 

Thứ 3

Ngày 08/01/2019

 

* Sáng: Dự giờ lớp A2

- Dạy 4 HĐ lớp A4

- Dạy 4 HĐ lớp C4

* Chiều: - Làm báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ

- Làm việc tại trường.

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày 09/01/2019

 

* Sáng: Dạy 2 HĐ lớp C4

- Dự giờ cô Hiền B4

- Dự giờ cô Lan C4

* Chiều  - Làm việc tại trường,

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 - LĐT

 

 

Thứ 5

Ngày 10/01/2019

* Sáng

 - Làm báo cáo đội ngũ đến thời điểm mồng 10/01/2019

- Kiểm tra chuyên đề lớp B4 cô Tâm

- Kiểm tra VSMT khu C

- * Chiều

- Làm việc tại trường,

 

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

 

 - LĐT

 

 

Thứ 6

Ngày 11/01/2019

* Sáng:

 - Hoàn thiện hồ sơ sau thanh tra

 

 

* Chiều : - Làm việc tại trường,

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày

12/01/2019

 - Sinh hoạt chuyên môn.

 

Cán bộ, giáo viên

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  3 tháng 01  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 14/01/2019

* Sáng:

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án

- Làm việc tại trường

* Chiều:

- Làm việc tại trường

- Tổ chức hội nghị thông báo kết quả thanh tra chuyên ngành của Sở GD ĐT Hà Nam

 

- LĐT

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- L ĐT

- CB, GV, NV

 

 

 

Thứ 3

Ngày 15/01/2019

* Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớp C5

- Kiểm tra chuyên đề lớp A2 cô Huê A

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu C

* Chiều:

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày

16/01/2019

* Sáng:

- Dự giờ lớp B4

- Dạy 4 HĐ lớp B5

- Dạy 4 H Đ lớp C2

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 5

Ngày

17/01/2019

 

- Dự giờ lớp A3

- Kiểm tra chuyên đề cô Nhung Nuôi

- Làm báo cáo

* Chiều:

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Hải

- BKTNBTH

- Đ/c Vượng

 

- LĐT

 

Thứ 6

 Ngày

18/01/2019

 

- Kiểm tra chuyên đề

- Làm việc tại trường

 

- BKTNBTH

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 7

Ngày

19/01/2019

 Làm đồ dùng, đồ chơi

 

CB, GV

 

 

                                              

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  4 tháng 01  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 21/01/2019

 

- Họp giao ban.

- Ký duyệt giáo án

- Làm việc tại trường

 

 

- LĐT

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 3

Ngày 22/01/2019

* Sáng; Dạy 2 HĐ lớp C3

- Dạy 4 HĐ lớp A3

- Dự giờ lớp C4

*Chiều

- Làm việc tại trường.

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày

23/01/2019

* Sáng

- Dự giờ lớp B2

- Dự gờ cô Hiền B4

- Dạy 4 HĐ lớp D4

*Chiều;

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

    

- LĐT

 

 

Thứ 5

Ngày

24/01/2019

* Sáng

- Kiểm tra chuyên đề việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB, GV, NV

*Chiều:- Làm việc tại trường

 

 

- BKTNBTH

 

- LĐT

 

 

Thứ 6 Ngày

25/1/2019

 

- Hoàn thiện hồ sơ Kiểm tra NBTH

- Làm việc tại trường

 

*Chiều;

- Làm việc tại trường

- Dự hội nghị giao dự toán ngân sách nhà nước

 

 

- BKTNBTH

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

 

- HP

HT+ KT

 

Thứ 7

Ngày

26/01/2019

 

Dự lớp bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV

 

 CBQL, GV

 

                                            

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần  5 tháng 01  năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2

Ngày 28/01/2019

*Sáng: Họp giao ban tại UBND xã

- Ký duyệt giáo án

- Hoàn thiện hồ sơ Kiểm tra NBTH

* Chiều: Làm việc tại trường.

 

- Vượng

- Hải

- Thiểm

 

 

Thứ 3

Ngày 29/01/2019

* Sáng; Dạy 2 HĐ lớp B5

- Kiểm tra chuyên đề các cuộc vận động và các phong trào thi đua

- Kiểm tra hồ sơ nuôi khu C

*Chiều

- Làm việc tại trường.

- Đ/c Vượng

- BKTNBTH

 

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4

Ngày

30/01/2019

* Sáng - Dự hội nghị sơ kết Kì I – phương hướng nhiệm vụ kỳ II

- Dạy 4 HĐlớp C4

- Dự giờ lớp C5

*Chiều- Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 5

Ngày

31/01/2019

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ, giáo viên và nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

- Dạy 4 HĐ lớp C3

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 6 Ngày

1/2/2019

 

 

- Làm việc  tại trường,

- Họp hội đồng Sơ kết Kỳ I. Chỉ đạo giáo viên vệ sinh trường, lớp đón tết nguyên đán 2019

 

 

 

- CB, GV, NV

 

 

Thứ 7

Ngày

2/02/2019

 

NGHỈ

       TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI

 

 

 

CBGV, NV, HS