Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

 

* Kế hoạch tháng 10/2019

- Chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt chuyên môn liên trường cum 1

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các đoàn kiểm tra sở

- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và lao động

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp tr­ường

- Tham gia bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên.    

Tuần 1 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2 ngày 30/9/2019

- Họp giao ban tại xã

- Ký duyệt giáo án các nhóm, lớp.

- Kiểm tra TC công khai, làm sổ nuôi ăn

Chiều:

- làm việ tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 1/10/2019

*Sáng: - XD kế hoạch pháp chế

           - Dạy 4 HĐ lớp A3

           - Dạy 4 HĐ lớp B3

* Chiều: - Xây dựng kế hoạch bảo quản đồ dùng, đồ chơi           

- Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

 

- HP

Họp các HT tại PGD

Thứ 4 ngày 2/10/2009

* Sáng: - Dự  giờ lớp D4

- Xây dựng kế hoạch hội giảng       

- Kiểm tra môi trường khu B

* Chiều - Họp hội khuyến học tại xã

- Làm việc tại trường, đối chiếu phổ cập

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

- LĐT

 

 

Thứ 5 ngày 3/10/2019

*Sáng:

- Dự họp triển khai công tác tháng 10

            - Hoàn thiện hồ sơ nuôi

* Chiều:  - Dạy 2 HĐ lớp C3

            - Dự giờ lớp A5

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

Thứ 6 ngày 4/10/2019

*Sáng:

- XD KH Kiểm tra nội bộ trường học

- KT chuyên đề Cô Ngô Hải Yến

                   Cô Cù Thị Vân Trang

* Chiều:  

           - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- BKTNB

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 7

5/10/2019

 

- Học PCCC, lấy tài liệu ở PGD

 

CB,GV, NV

 

                                 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 2 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 7/10/2019

*Sáng:

- Họp phân công ban giám hiệu, làm báo cáo thực hiện ATGT

- Ký duyệt giáo án

* Chiều: XD kế hoạch Hội giảng

- Ký duyệt giáo án

- Chỉ đạo làm hồ sơ nuôi khu C

 

- LĐNT

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

 

Thứ 3 ngày 8/10/2019

*Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớp B5

- Dự giờ lớp A3

- Dự giờ lớp A4

*Chiều:

- Làm việc tại trường, chuẩn bị hồ sơ KT

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

Bí thư + LĐT

 

 

 

Thứ 4 ngày 9/10/2019

*Sáng:

 - Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CB,GV,NV năm học 2019-2020

 - Kiểm tra các điều kiện (cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học; công tác phân công đội ngũ),

*Chiều: - Chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CB, GV, NV

 

- Đ/c Vượng

 

BKTNBTH

 

 

- LĐNT

 

Thứ 5 ngày 10/10/2019

 

*Sáng: :- Dự giờ lớp B4

- Dạy 4 HĐ lớp D5

- Dạy 4 HĐ lớp A2

* Chiều: - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách nhà trường

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

  

      HP

 

Thứ 6 ngày 11/10/2019

*Sáng:  - Chuẩn bị các ĐK tổ chức hội nghị CB,GV,NV năm học 2018-2019

 

*Chiều: - Làm việc tại trường ( rà soát phổ cập)

- Đ/c Vượng

     HP

 

 

Thứ 7

Ngày 12/10/2019

 

 

     - Tổ chức hội nghị CB, GV, NV và người lao động năm học 2019 - 2020

 

 

 

CB, GV,NV                         

 

                                    LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 3 tháng 10 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2 ngày 14/10/2019

 

- Họp lãnh đạo nhà trường, làm việc tại trường, Hoàn thiện hồ sơ HN cán bộ gv…

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp khuA

- Kiểm tra bếp nuôi khu B

- Làm việc tại trường

 

  LĐNT, Vượng

 

- Đ/c Hải

- Thiểm

- LĐT

 

 

 

Thứ 3 ngày 15/10/2019

 

*Sáng: Chấm PC 3 chung tại PGD

-  Làm thống kê đầu năm

- Mang hồ sơ PC về PGD chấm

*Chiều:

-  Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

LĐT

 

Thứ 4 ngày 16/10/ 2019

* Sáng:

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra đầu năm của SGD

- Dạy 4 HĐ lớp B5

- làm việc tại trường

* Chiều:-Làm việc tại trường.

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Thiểm

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 17/10/2019

* Sáng:

- Đón đoàn kt của SGD

- Dạy 2 HĐ lớp A2

- Chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt chuyên môn liên trường

- Dự giờ lớp D3

* Chiều: Chuẩn bị nội dung kỷ niệm ngày 20-10

- Làm việc tại trường

 

- LĐT, GV

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

Đ/c Thiểm

LĐT

 

Thứ 6 ngày 18/10/2019

* Sáng:

- Dự giờ lớp B3

- Dạy 4 HĐ lớp B4

- Dự giờ rút kinh nghiệm các tiết dạy SHCMLT

 * Chiều:- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức SHCM liên trường

 

- Đ/c Vượng

Đ/c Thiểm

Đ/c Hải

- LĐT

 

Thứ 7

Ngày 19/10/2019

 

 -Sinh hoạt CM LT

 

 

CB, GV, NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2019

Tuần 4 tháng 10 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 21/10/2019

 

* Sáng: - Họp giao ban nông thôn mới

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Kiểm tra bếp nuôi 2 khu

* chiều: - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 22/10/2019

 

- Chuẩn bị các điều kiện hội giảng cấp trường,

- Kiểm tra chuyên đề cô Vũ Thị Nga

                                  + Phạm Thị Hồng

- Dự giờ lớp C3

 

 

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

 

- Đ/c Thiểm

 

 

Thứ 4 ngày 23/10/2019

Sáng ;

- Dạy 2 HĐ lớp A5 cô Hường

- Cập nhật CS dữ liệu vào phần mềm, rà soát số liệu thống kê đầu năm

- Dạy 4 HĐ lớp D4

* Chiều

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- Đ/cThiểm

 

- LĐT

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 24/10/2019

 

* Sáng: - Dự giờ lớp A4

- Dạy 4 HĐ lớp A2

- Làm việc tại trường

* Chiều

- Chuẩn bị các ĐK hội giảng cấp trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 25/10/2019

 

* Sáng: Làm B/C tình hình giáo dục mầm non đầu năm

- Kiểm tra nuôi khu B.

* Chiều

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

 

- BKTNBTH

 

- LĐT

 

 

 

 

 

      Thứ 7

Ngày 26/10/2019

 

Sáng: Hội Giảng – thi Lý thuyế

Chiều: thi Giảng

 

 

CB,GV,NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 5 tháng 10 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 28/10/2019

 

* Sáng: Họp giao ban tháng tại UBND xã

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Kiểm tra nuôi khuB

* chiều: -, Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 29/10/2019

* Sáng:

- Làm báo cáo tổng kết 5 năm XDTHTT

- Hoàn thiện hồ sơ hội giảng

- Kiểm tra hồ sơ nuôi,

*Chiều: Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 ngày 30/10/2019

Sáng ;

- Dạy 2 HĐ lớp C3 cô Phạm Thị Biên

- Dự giờ lớp D5 cô Đỗ Thị Hường

- Dạy 4 hoạt động lớp D2 cô Lan

* Chiều

- Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/cThiểm

 

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 31/10/2019

* Sáng:

- Dự giờ lớp A2

- Dạy 4 hoạt động lớp B4 cô Hiền

- Dự giờ lớp C4 cô Ngô Thị Hậu

* Chiều:

          - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 ngày 1/11/2019

* Sáng:

- Kiểm tra khu C

- Chuẩn bị đk hội giảng khu A

- Kiểm tra hồ sơ nuôi,

*Chiều: Họp triển khai công tác tháng tại PGD

Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

-Vượng + Hải

 

- Thiểm

 

 

 

 

 

      Thứ 7

Ngày 2/11/2019

 

              Sáng: Hội giảng khu A

              Chiều: họp CB, GV, NV

 

 

 

CB,GV,NV