Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Kế hoạch tháng 11 năm 2019.

- Chuẩn chị tốt các điều kiện tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN

- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hoàn thành hội giảng GVG cấp trường,

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP trong các bếp ăn.

- Kiểm tra thực hiện nội dung chương trình GDMN

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 4 đ/c.

- Kiểm tra chuyên đề 4 đ/c.

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường trồng rau phục vụ bữa ăn cho trẻ.

- Tập văn nghệ, tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tuần 1 tháng 11 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 4/11/2019

 

* Sáng: - Họp lãnh đạo nhà trường,

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm khu C

* chiều: - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 5/11/2019

 

* Sáng: - Hoàn thiện hồ sơ hội giảng

* Chiều- Làm việc tại trường

 

- LĐT

CB, GV, NV

 

Thứ 4 ngày 6/11/2019

* Sáng: - Dự giờ lớp A2

- Dạy 4 HĐ lớp A4

- Dạy 4 HĐ lớp D2

* Chiều - Làm hồ sơ chuyên môn

-Đ/c Vượng

-Đ/c Hải

-Đ/cThiểm

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 7/11/2019

* Sáng:- Dạy 2 HĐ lớp A4

- Hoàn thiện hồ sơ nuôi

- B/c kết quả hội giảng cấp trường

* Chiều: - Làm việc tại trường,

- Làm b/c kêt quả thực hiện ngày pháp luật

-Đ/c Vượng

-Đ/c Thiểm

-Đ/c Hải

- LĐT

- đ/c Vượng

 

Thứ 6 ngày 8/11/2019

* Sáng:- Làm việc tại trường

- Dự giờ lớp A2, KT Mai Thị Thương Huyền

- Dự giờ lớp D3

* Chiều - Làm việc tại trường

- Tổ chức vs MT toàn trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Thiểm

- LĐT

- đ/c Vượng

 

Thứ 7

Ngày 9/11/2019

 

SHCM

 

CB, GV, NV

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 2 tháng 11 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Họp lãnh đạo nhà trường,

- Làm B/c kết quả hội giảng cấp trường

- Kiểm tra VSMT khu A

* Chiều:     -Làm việc tại trường

- Chiều kiểm tra trang trí nhóm lớp khu A

- L ĐT

- Đ/c Vượng

- đ/c Thiểm

- L ĐT

- Đ/c Hải

 

 

Thứ 3 ngày 12/11/2019

 

* Sáng: Dạy 2 HĐ lớp C4

  - Dạy 4 H  Đ lớpA5

  - Dự giờ lớp C2

* Chiều   Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

   LĐT

 

Thứ 4 ngày 13/11/2019

 

* Sáng:

- Dự giờ lớp B5

- Dự giờ lớp A2

 - Kiểm tra giao nhận thực phẩm khu A

* Chiều: -Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 - Đ/c Thiểm 

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 14/11/2019

 

 * Sáng:

- Làm B/c giám sát thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

- Kiểm tra chuyên đề cô Hạnh , cô Giang, cô Thiểm

- Dạy 4 HĐ lớp C3

* Chiều:  - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

 

BKTNBTH

 

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 6 ngày 15/11/2019

 

 * Sáng:

- Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua tại Huyện

- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú

* Chiều:  

-Làm việc tại trường

- Ký duyêt giáo án

 

- HT + CTCĐ

 

- BKTNBTH

 

 - LĐT 

- Hải

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 16/11/2019

   

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

CB, GV, NV

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 3 tháng 11 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2 ngày 18/11/2019

* Sáng: - Họp L Đ T

- Viết báo cáo sơ kết 8 tuần

- kiểm tra giao nhận thực phẩm khu B

- dạy 4 HĐ lớp C3

Chiều:  - Dự giờ lớp D5

- Chuẩn bị chương trình thi VN chào mừng ngày nhà giáo việt Nam 20-11

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c thiểm

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

- HP

 

 

Thứ 3 ngày 19/11/2019

* Sáng

- Chuẩn bị đk tổ chức  thi VN chào mừng ngày nhà giáo việt Nam  20- 11

* Chiều:

Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt Nam  20- 11

 

- LĐT

 

 

Cb, GV,NV, Hs

 

Thứ 4 ngày 20/11/2019

* Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớp B4

- Dự giờ lớp D4

- Chuẩn bị đk tổ chức  kỷ niệm 20- 11

* Chiều:

- Làm việc tại trường;

- Tổ chức kỷ niệm ngày NGVN 20- 11

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

LĐT

- CB, GV,

 

Thứ 5 ngày 21/11/2019

* Sáng:

- Làm báo cáo 20-11;

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của 2 GV:

Cô Đào Thị Lan, cô Đào Thị Huê B

- dự giờ lớp C4

* Chiều: Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 6 ngày 22/11/2019

* Sáng:

- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra giám sát của ban mặt trận xã

- Ký duyệt giáo án

- Dạy lớp C5

* Chiều: Làm việc với đoàn KT Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 

 

- Đ/c Vượng

- Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT  

 

 

Thứ 7

Ngày 23/11/2019

 

- Làm đồ dùng, đồ chơi

 

CB, GV, NV

 

 

                                 LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

Tuần 4 tháng 11 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 25/11/2019

* Sáng:

- Giao ban lãnh đạo

- Kiểm Tra MT Khu A

* Chiều:  

- Học trực tuyến CT Đảng tại xã

- Làm việc tại trường

 

- LĐT

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Hải

- đ/c Vượng

HP

 

 

Thứ 3 ngày 26/11/2019

* Sáng

-Kiểm tra nề nếp khu B

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của 2 GV cô Nguyễn Thị Hiền, cô Mai Thị Huệ

- Dạy lớp C4

* Chiều:  

           - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

BKTNBTH

 

 

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT

 

Thứ 4 ngày 27/11/2019

 

* Sáng: Dự giờ lớp A3

- Kiểm tra chuyên đề khác

 

- Dự lớp D5

* Chiều:  - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải + BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

- LĐ T

 

Thứ 5 ngày 28/11/2019

 

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp B4

- Dạy 4 HĐ Lớp B4, ( Cô Tâm)

- Làm hồ sơ, sổ sách

 * Chiều:  

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐ T

 

Thứ 6 ngày 29/11/2019

 

* Sáng:

- Kiểm tra VSMT lớp học khu A

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm tra bếp nuôi khu B

* Chiều:  - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

   - LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày 30/11/2019

 

- Họp CB, GV, NV

 

 

CB, GV, NV