Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

Lịch công tác tháng 11/2018

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Kế hoạch tháng 11 năm 2018.

- Chuẩn chị tốt các điề kiện tổ chức cắt bang khánh thành trường ngày 6/11/2018

- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Hoàn thành hội giảng GVG cấp trường,

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh ATTP trong các bếp ăn.

- Kiểm tra thực hiện nội dung chương trình GDMN

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 2 đ/c.

- Kiểm tra chuyên đề 3 đ/c.

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường trồng rau phục vụ bữa ăn cho trẻ.

- Tập văn nghệ, tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tuần 1 tháng 11 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 5/11/2018

 

* Sáng: - Họp lãnh đạo nhà trường,

- Ký duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Kiểm tra giao nhận thực phẩm khu C

* chiều: - Chuẩn bị các ĐK cắt băng khánh thành trường khu C

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 6/11/2018

* Sáng: - Chuẩn bị các ĐK cắt băng khánh thành khu C

* Chiều- Cắt bang khánh thành trường khu C

 

- LĐT

CB, GV, NV

 

Thứ 4 ngày 7/11/2018

* Sáng: - Dự giờ lớp C2

- Dạy 4 HĐ lớp C3

- Dạy 4 HĐ lớp D3

* Chiều - Làm hồ sơ chuyên môn

-Đ/c Vượng

-Đ/c Hải

-Đ/cThiểm

- LĐT

 

 

 

 

 

Thứ 5 ngày 8/11/2018

* Sáng:- Dạy 2 HĐ lớp B3

- Dự hội giảng khu C

- Dự hội giảng khu C

* Chiều: - Làm việc tại trường,

- Làm b/c kêt quả thực hiện ngày pháp luật

-Đ/c Vượng

-Đ/c Thiểm

-Đ/c Hải

- LĐT

- đ/c Vượng

Đón đoàn kiểm tra của Tỉnh KT công tac VS

MT

Thứ 6 ngày 9/11/2018

* Sáng:- Làm việc tại trường

- Dự giờ lớp B2, KT chuyên đề cô Mậm

- Dự giờ lớp A3

* Chiều - Làm việc tại trường

- Họp xã triển khai công tác V/S môi trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

- đ/c Vượng

 

Thứ 7

Ngày 10/11/2018

 

Lao động tổng dọn VS MT theo KH của xã

 

CB, GV, NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 2 tháng 11 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 12/11/2018

- Họp lãnh đạo nhà trường,

- Ký duyệt giáo án các lớp.

- Làm hồ sơ chuyên môn

- Kiểm tra VSMT khu A

* Chiều:     -Làm việc tại trường

- L ĐT

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

- đ/c Thiểm

- HT+ HP

 

 

 

Thứ 3 ngày 13/11/2018

* Sáng:

- Làm B/c kết quả hội giảng cấp trường

  - Dạy 4 H  Đ lớp B4

  - Dự giờ lớp B4

* Chiều   Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

   LĐT

 

Thứ 4 ngày 14/11/2018

* Sáng:

- Dự giờ lớp A5

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cô Hậu

- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm khu A

* Chiều: -Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

BKTNBTH

 

- Đ/c Thiểm 

- LĐT

 

Thứ 5 ngày 15/11/2018

 

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp A4

- Dự giờ lớp D2

- Dạy 4 HĐ lớp B3

* Chiều:  -Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Hải

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 6 ngày 16/11/2018

 * Sáng:

- Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua tại Huyện

- Dự giờ lớp A4

- Kiểm tra chuyên đề cô Huê B

* Chiều:  

-Làm việc tại trường

- Chuẩn bị đk tổ chức lễ kỷ niệm 20- 11

 

- HT + CTCĐ

 

- Đ/c Thiểm

   - Đ/c Hải

 

 - LĐT 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngày 17/11/2018

   

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

 

CB, GV, NV

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần 3 tháng 11 năm 2018

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2 ngày 19/11/2018

* Sáng: - Họp L Đ T

- Viết báo cáo sơ kết 8 tuần

- kiểm tra giao nhận thực phẩm khu C

- Ký duyệt giáo án các lớp

* Chiều:  - Dự giờ lớp A5

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c thiểm

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

- HP

 

 

 

Thứ 3 ngày 20/11/2018

 

 

TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGAỲ NHÀ GIÁO
            VIỆT NAM 20 - 11

 

CB, GV, NV

 

 

Thứ 4 ngày 21/11/2018

* Sáng:

- Dạy 2 HĐ lớp B4

- Dự giờ lớp D4

- Dạy 4 HĐ lớp B5

* Chiều:

- Làm báo cáo 20-11; bc bình đẳng giới

- Làm việc tại trường; kiểm tra chuyên đề cô Thiểm

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Vượng

- HP

 

Thứ 5 ngày 22/11/2018

* Sáng:

- Làm việc tại trường

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cô Phan Thị Hồng Nhung

- dự giờ lớp C4

* Chiều: Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- BKTNBTH

 

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

Thứ 6 ngày 23/11/2018

 

* Sáng:

- kiểm tra khu C

- Kiểm tra chuyên đề cô Đỗ Thị Hường

 

- Dạy lớp B4

* Chiều: Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

- LĐT  

 

 

Thứ 7

Ngày 24/11/2018

 

- Làm đồ dùng, đồ chơi

 

 

CB, GV, NV

 

 

                                 LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2018 - 2019

Tuần 4 tháng 11 năm 2018

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 26/11/2018

* Sáng:

- Họp LĐT,

- Ký duyệt giáo án

- Kiểm Tra MT Khu A

* Chiều:  

- Học BDKTQP và an ninh tại xã Công Lý

- Làm việc tại trường

 

- LĐT

-Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- đ/c Vượng

HP

 

 

Thứ 3 ngày 27/11/2017

- Học BDKTQP và an ninh

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình khu A

- Dạy lớp C4

* Chiều:  

           - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải + BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

 

- BGH

 

Thứ 4 ngày 28/11/2018

 

* Sáng: Dự giờ lớp C3

- Kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình khu C

- Dự lớp A5

* Chiều:  - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải + BKTNBTH

- Đ/c Thiểm

- LĐ T

 

Thứ 5 ngày 29/11/2018

 

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp D4

- Dạy 4 HĐ Lớp B4, ( Cô Tâm)

- Làm hồ sơ, sổ sách

 * Chiều:  

- Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐ T

 

Thứ 6 ngày 30/11/2018

 

* Sáng:

- Kiểm tra VSMT lớp học khu C

- Dự giờ cô Huê C2

- Kiểm tra bếp nuôi khu A

* Chiều:  - Làm việc tại trường

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

   - LĐT

 

 

Thứ 7

Ngày 1/12/2018

 

- Họp CB, GV, NV

 

 

 

CB, GV, NV