Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Lịch công tác/

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 - 2020

* Kế hoạch trọng tâm tháng 9/2019.

- Đón trẻ ổn định tổ chức, rèn nề nếp thói quen trong các hoạt động cho trẻ.

- Nhận tài liệu phát cho các nhóm lớp.

- Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới.

- Báo cáo sau khai giảng, tổng hợp thống kê đầu năm học.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ từ ngày  9/9/2019.

- Thực hiện cân đo vào biểu đồ theo dõi sức khỏe, tổng hợp sức khỏe  trẻ.

- Tổng hợp số liệu phổ cập, nhập số liệu vào phần mềm phổ cập.

- Tổ chức họp BĐD cha mẹ học sinh đầu năm học và triển khai họp phụ huynh 100% các nhóm lớp.                              

- Xây dựng kế hoạch năm học, duyệt kế hoạch  năm học.                                                                                   

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

- Nhập dữ liệu điều tra phổ cập vào phần mềm PCGD-XMC và hoàn thiện HSPC.

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

Tuần 1 tháng 9 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

Thứ 2

Ngày 2/9/2019

Nghỉ lễ

CB, GV,NV

 

Thứ 3

Ngày 3/9/2019

- Tổng duyệt chương trình khai giảng

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học

PHT, GV, đội văn nghệ

HT+PHT

 

 

Thứ 4

Ngày 4/9/2019

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học

LĐNT+GV+Học sinh

 

 

Thứ 5

Ngày 5/9/2019

 

TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

LĐNT+GV+Học sinh

 

 

Thứ 6

 ngày 06/9/2018

 * Sáng

- Thống kê báo cáo sau khai giảng.

- Kiểm tra vệ sinh các nhóm lớp

- Kiểm tra học sinh các lớp MG khu An Lạng

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Hải

 

- BGH

 

Thứ 7

Ngày 07/9/2018

* Sáng – Tập huấn VSATTP tại PGD

* Chiều: -

   Lao động vệ sinh khu Quan Lạng

 

- HT+HP

+NVN

GV khu Quan lạng

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 2 tháng 9 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

Thứ 2 ngày 9/9/2019

* Sáng: - Họp BGH , làm việc tại trường, Kiểm tra bếp nuôi khu Văn

- Ký duyệt giáo án

- Làm sổ nuôi ăn khu Quan Lạng

* Chiều: - Họp cốt cán thống nhất  tết trung thu cho trẻ

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

     LĐT

 

 

Thứ 3 ngày 10/9/2019

* Sáng

- Đối khớp số liệu phổ cập năm 2019-2020.

 

- Dự giờ lớp A4

* Chiều: - Làm việc tại trường

              - Dạy 2 HĐ lớp A5

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

       LĐT

- Đ/c Vượng

 

Thứ 4 ngày 11/9/2019

* Sáng- Dự giờ C3

           - Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020

             Dạy 4 HĐ lớp D4

* Chiều: - Đối khớp số liệu phổ cập năm 2019-2020.

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Thiểm

- LĐT

 

 

Thứ 5 ngày 12/9/2019

* Sáng:  -  Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tết trung thu cho trẻ

 

 * Chiều:   -  Tổ chức tết trung thu năm 2019 tại khu trung tâm

      - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

- LĐT - GV

 

 

Thứ 6 ngày 13/9/2019

* Sáng:  - Xây dựng kế hoạch HSYT TH

- Chỉ đạo các lớp cân đo theo dõi sức khỏe của trẻ tháng 9 năm 2018

- Dự giờ B3

* Chiều: - Làm KH, XD trường học an toàn, phòng tránh TNTT cho trẻ

               - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

 - Đ/c Thiểm

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Vượng

   

- LĐT

 

Thứ 7

Ngày 14/9/2018

 

       - Sinh hoạt chuyên môn

       Lao động dọn vườn khu An lạng

 

CB, GV, NV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 3 tháng 9 năm 2019

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

Thứ 2 ngày 16/9/2019

* Sáng: - Họp BGH – làm thống kê các tiêu chí thi đua,

- Ký duyệt giáo án

- Chỉ đạo làm sổ nuôi ăn khu An Lạng

* Chiều: - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

     LĐT

 

 

 

Thứ 3 ngày 17/9/2019

* Sáng: - Dạy 2 HĐ lớp C5

 - vào phần mềm phổ cập       

 

* Chiều:- xây dựng dự thảo kế hoạch NH

- vào phần mềm phổ cập       

- Kiểm tra công tác huy động trẻ ra lớp

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

Thứ 4 ngày 18/9/2019

* Sáng: - tập hợp số liệu phổ cập

             -Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020

* Chiều

- Dạy 4 HĐ lớp A4

- Dạy 4 HĐ lớp A2.

-làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

Thứ 5 ngày 19/9/2019

 

* Sáng: - Rà soát hồ sơ PC

- Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ các bếp nuôi

* Chiều:-   Kiểm tra ĐD cá nhân của trẻ trên lớp         

 - Rà soát hồ sơ PC

              - Chỉ đạo làm sổ nuôi khu An Hà

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

 

Thứ 6 ngày 20/9/2019

 

* Sáng: - Hoàn thiện KH năm học

- Dự giờ B4          

  - Kiểm tra nề nếp học sinh các lớp

* Chiều: -  Trao đổi kế hoạch năm học tại trường MN Bắc Lý

- Xây dựng thực đơn tuần 4 tháng 9/2019

 

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

  LĐ T + GV

- Thiểm

 

       Thứ 7

Ngày 21/9/2019

 

       - Kiến tập – dự gờ

 

 

BGH - GV

 

LỊCH CÔNG TÁC

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần 4 tháng 9 năm 2019

 

Thứ

ngày

Nội Dung công việc

Người

thực hiện

Ghi chú

(ND thay đổi)

 

 

 

Thứ 2 ngày 23/9/2019

* Sáng: Họp phân công LĐT

- Ký duyệt giáo án các lớp.

- Làm hồ sơ nuôi khu Văn

* Chiều: - Hoàn thiện KH năm học 2019 -2020. XD Kế hoạch thực hiện CNTT

- Ký duyệt giáo án các lớp khu An Hài

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

 

 

 

 

Thứ 3 ngày 24/9/2019

* Sáng:

- Tập huấn công tác KĐCL và XD trường chuẩn quốc gia

     - Dạy 4 HĐ lớp B3

     - Kiểm tra bếp khu B

* Chiều: - Xây dựng kế hoạch thanh tra NBTH, KH học sinh y tế trường học

            - Làm hồ sơ phổ cập .

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

 

- H P

 

Thứ 4 ngày 25/9/2019

* Sáng: Dạy 2HĐ lớp C4

            - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập

            - Kiểm tra dự giờ Lớp B2

* Chiều: - Hoàn thiện hồ sơ phổ cập

            - Làm việc tại trường

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

    HP

 

Thứ 5 ngày 26/9/2019

 

* Sáng: - XD kế hoạch công tác thi đua

             - Vào phần mềm cơ sở dữ liệu

             - Dạy lớp C3

 * Chiều:   

           - Làm việc tại trường

 

- Đ/c Vượng

- Đ/c Hải

- Đ/c Thiểm

- Đ/c Vượng

- HP

 

 

Thứ 6 ngày 27/9/2019

* Sáng:

- Xây dựng kế hoạch thi đua văn hóa công sở

             - Kiểm tra dự giờ Lớp A4

* Chiều: - Hoàn thiện các loại KH

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn

 

- Đ/c Vượng

 

- Đ/c Hải

- HT

- HP

 

 

Thứ 7

Ngày 28/9/2019

 

Họp CB, GV, NV

 

CB,GV,NV