Thông tin

Liên kết web

Tin tức Tin tức/(Trường Mầm non Văn Lý)/Tin tức - Sự kiện/

TRƯỜNG MẦM NON VĂN LÝ THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN MẦM NON VĂN LÝ THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

(01/8/1930-01/8/2020)

Thực hiện công văn số 191/PGDĐT-NGLL ngày 07/4/2020, về việc tổ chức hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).  Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Trường Mầm non Văn Lý đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường kế hoạch, thể lệ, cách thức, thoài gian cũng như cơ cấu giải thưởng của cuộc thi.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tiến hành thi từ tuần 03 (9/4/2020) với số lượng 100% và tiếp tục thi các tuần tiếp theo cho tới khi cuộc thi kết thúc.

Sau đâu là một số hình ảnh về bài thi của cán bộ, giáo viên qua các tuần thi

 

 

 

                                                                                                                                                                       Nhà trường