Thông tin

Liên kết web

Khám sàng lọc khiếm thính

Ngày 19/6/2020 khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại trường Mầm non Văn Lý

Xem thêm ...
Thông báo lịch khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ Mầm non

Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại trường mầm non Văn Lý

Xem thêm ...
VUI TẾT THIẾU NHI 1-6

trường Mầm non Văn Lý tổ chức vui Tết thiếu nhi cho trẻ

Xem thêm ...
Lễ kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Xem thêm ...
HỘI NGHI TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 'XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM'

Ngày 21/5/2020, tại trường MN Xã Bắc Lý Phòng GDĐT Lý Nhân tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm ...
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tài sản vô giá của Đảng và dân tộc

Xem thêm ...
Công tác đón trẻ trở lại trường học

Trường Mầm non Văn Lý chuẩn bị các điều kiện đón trẻ trở lại trường

Xem thêm ...
THÔNG BÁO LỊCH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Về việc cho trẻ đi học trở lại

Xem thêm ...
TRƯỜNG MẦM NON VĂN LÝ THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Thực hiện công văn số 191/PGDĐT-NGLL ngày 07/4/2020, về việc tổ chức hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).

Xem thêm ...