Thông tin

Liên kết web

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NĂM 20-11

TRUYỀN THỐNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO CỦA NGƯỜI VIỆT

Xem thêm ...
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG

Trường Mầm non xã Văn Lý tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ viên chức và lao động năm học 2019-2020

Xem thêm ...
QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Xem thêm ...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Xem thêm ...
NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ

Trường Mầm non xã Văn Lý tổ chức thành công ngày hội đến trường của bé

Xem thêm ...
Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Tuyển sinh năm học 2019-2020

Quyết định, kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

Xem thêm ...
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng Năm về! Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu

Xem thêm ...
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Kiểm tra giám sát việc thực hiện giao nhận thực phẩm tại Trường mầm non Văn Lý

Xem thêm ...