Tổ chức

  • bao gồm giáo viên nhà trẻ và nhan viên nuôi dưỡng
  • Địa chỉ: Văn Lý- Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0vanly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0911572493
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Thị Huê A
Vị trí: Tổ trưởng
Email: daothihuea@gmail.com
Điện thoại: 01682932375
2
Họ tên: Đào Thị Lan
Vị trí: giáo viên
Email: daolan73@gmail.com
Điện thoại: 001682752289
3
Họ tên: Đào Mĩ Linh
Vị trí: Giáo viên
Email: milinh96@gmail.com
Điện thoại: 0936197212
4
Họ tên: Đào Thị Huê B
Vị trí: giáo viên
Email: daothixuan@gmail.com
Điện thoại: 0911572493
5
Họ tên: Phạm Thị Hồng
Vị trí: giáo viên
Email: phamhongvnnguyen@gmail.com
Điện thoại: 01652926869
6
Họ tên: Lưu Thị Hải Lý
Vị trí: giáo viên
Email: haily90@gmail.com
Điện thoại: 0336323628
7
Họ tên: Cù Thị Vân Trang
Vị trí: nhân viên
Email: cutrang@gmail.com
Điện thoại: 0979564527
8
Họ tên: Ngô Thị Thu Hường
Vị trí: nhân viên
Email: ngohuong91@gmail.com
Điện thoại: 0949167312
9
Họ tên: Mai Thị Hồng NHung
Vị trí: nhân viên
Email: mainhung270596@gmail.com
Điện thoại: 01658212970
10
Họ tên: Mai Thị Thương Huyền
Vị trí: nhân viên
Email: maihuyen96@gmail.com
Điện thoại: 01296974496
11
Họ tên: An Thị Kim Huế
Vị trí: Nhân viên nuôi dưỡng
Email: anhuemnvanly@gmail.com
Điện thoại: 0349633464

Video


Vui tết trung thu
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường