Tổ chức

  • bao gồm giáo viên nhà trẻ và nhan viên nuôi dưỡng
  • Địa chỉ: Văn Lý- Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c0vanly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0911572493
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Thị Huê A
Vị trí: Tổ trưởng
Email: daothihuea@gmail.com
Điện thoại: 01682932375
2
Họ tên: Đào Thị Lan
Vị trí: giáo viên
Email: daolan73@gmail.com
Điện thoại: 001682752289
3
Họ tên: Phạm Thị Biên
Vị trí: Giáo viên
Email: phambien71@gmail.com
Điện thoại: 0377226667
4
Họ tên: Đào Thị Huê B
Vị trí: giáo viên
Email: daothixuan@gmail.com
Điện thoại: 0911572493
5
Họ tên: Phạm Thị Hồng Sâm
Vị trí: Giáo viên
Email: hongsamvanly@gmail.com
Điện thoại: 0944614471
6
Họ tên: Lưu Thị Hải Lý
Vị trí: giáo viên
Email: haily90@gmail.com
Điện thoại: 0336323628
7
Họ tên: Mai Thị Hạnh
Vị trí: giáo viên
Email: maihanh94@gmail.com
Điện thoại: 0963274906
8
Họ tên: Cù Thị Vân Trang
Vị trí: nhân viên
Email: cutrang@gmail.com
Điện thoại: 0979564527
9
Họ tên: Ngô Thị Thu Hường
Vị trí: nhân viên
Email: ngohuong91@gmail.com
Điện thoại: 0949167312
10
Họ tên: Mai Thị Hương Giang
Vị trí: Nhân viên
Email: maigiang90@gmail.com
Điện thoại: 0377861098
11
Họ tên: Lưu Thị Lệ
Vị trí: NHân viên
Email: luule91@gmail.com
Điện thoại: 0373862071

Video

Công tác vệ sinh sau dịch bệnh Covid-19
Những việc cha mẹ và trẻ cần làm khi trẻ trở lại trường
HƯỚNG DẪN TRẺ HỌC TẠI NHÀ
Hướng dẫn trẻ học tại nhà