Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN VĨNH TRỤ

NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân. Trường mầm non Thị Trấn Vĩnh Trụ tiến hành công tác tuyển sinh năm học mới như sau:

I/ Tuyển sinh học sinh mới và chuyển lớp cho các cháu học sinh cũ vào năm học 2016 – 2017:

1.     Đối tượng:

o    Chuyển lớp: Tất cả các cháu học sinh cũ đang học tại trường được chia lớp theo từng độ tuổi theo các khối nhà trẻ và mẫu giáo.

o    Tuyển sinh mới: Tất cả các cháu từ 1 đến 5 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ.

2.     Thủ tục nhập học:

o    1 túi hồ sơ.

o    1 đơn xin vào học.

o    1 bản sao giấy khai sinh có dấu đỏ.

 ( Phụ huynh mua hồ sơ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm nhóm, lớp trong trường sau khi ổn định lớp).

1.     Vị trí các nhóm, lớp học:

o    Khối Nhà trẻ: (các cháu sinh năm 2014 và 2015)

o    Khối Mẫu giáo 3 tuổi( sinh năm 2013)

o    Khối Mẫu giáo 4 tuổi ( sinh năm  2012)

o    Khối Mẫu giáo 5 tuổi ( sinh năm 2011)

2.     Thời gian: Bắt đầu từ ngày  3/8/2016.

II/ Các khoản thu đầu năm:

1.Thu quỹ học phí theo NQ 15/2015/NQ-HĐND của UBND tỉnh Hà Nam

- Các cháu Nhà trẻ: 110.000đ/cháu/tháng. ( Thu theo học kỳ I và học kỳ II).

- Các cháu Mẫu giáo: 90.000đ/cháu/tháng. (Thu theo học kỳ I và học kỳ II).

2. Tiền học phẩm: Thực hiện công văn hướng dẫn số 616/SGDĐT-MN của UBND Tỉnh Hà Nam ngày 28/5/2016. Hội phụ huynh học sinh thu để nhà trường mua hộ các cháu tài liệu học tập đăng ký tại Phòng Giáo dục Huyện Lý Nhân.

( Xem diễn giải và hướng dẫn của cấp trên).

Tin cùng chuyên mục