LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 - 2017

LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

 

Tháng

8/2016

 

- Dự lớp bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN cốt cán do cấp trên mở.

- Huy động trẻ ra lớp và tổ chức cân, đo trẻ đầu vào.

- Đón trẻ và đưa trẻ vào các nề nếp hoạt động trong trường MN.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày khai giảng năm học mới.

 

 

Tháng 9/2016

- Báo cáo nhanh sau khai giảng.

- Xây dựng các loại kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức cân đo trẻ tháng 9/2016 và báo cáo về PGD

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

- Duyệt kế hoạch năm học với phòng GD.

- Tổ chức kiến tập hoạt động GD thể chất khối mẫu giáo.

- Tham dự tập huấn qua mạng 10 mô đun nâng cao.

- Xây dựng kế hoạch pháp chế, kế hoạch kiểm tra nội bộ trong nhà trường.

- Tổ chức quán triệt các loại văn bản liên quan trong năm học đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

 

 

 

Tháng 10/2016

 

- Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo đầu năm học.

- Tổ chức đại hội cán bộ, công chức năm học 2016 - 2017

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của  2 GV.

- Kiểm tra chuyên đề 4 CB, GV, NV

- Kiểm tra việc trang trí các nhóm, lớp và hồ sơ sổ sách giáo viên.

- Đón Sở thanh tra chuyên ngành.

 

 

Tháng 11/2016

- Tiếp tục tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.

  - Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 GV.

- Chọn và bồi dưỡng giáo viên dự thi cấp huyện.

- Kiểm tra chuyên đề 5 CB, GV, NV

- Đón đoàn KT công nhận PCGDMNTENT.

- Kiểm tra vệ sinh ATTP các bếp nuôi

 

Tháng

12/2016

 

- Tổ chức cân, đo trẻ tháng 12 và tổng hợp báo cáo về PGD.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 CB, GV, NV

- Kiểm tra chuyên đề 5 CB,GV, NV

- Đón đoàn kiểm tra cấp trên.

- Tổ chức hội thi Giáo viên giỏi cấp trường.

- Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN.

- Kiểm tra chất lượng học kỳ 1

 

 

Tháng 01/2017

 

- Báo cáo, tổng hợp số liệu thống kê học kỳ I

- Phát động phong trào trồng cây xanh, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường mầm non.

- Tập huấn giáo viên tham gia Hội thi GV giỏi cấp tỉnh  (nếu có)

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của  GV

- Kiểm tra chuyên đề 5 GV, NV

 

 

 

Tháng 02/2017

 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1GV

- Kiểm tra chuyên đề 3 GV, NV

- Bồi dưỡng thường xuyên cho  CBQL, GVMN

- Kiểm tra việc duy trì sĩ số và huy động trẻ ra lớp sau Tết.

 

 

Tháng 3/2017

 

- Tổ chức cân, đo trẻ và tổng hợp, báo cáo về PGD.

- Đón đoàn kiểm tra Sở GD thanh tra chuyên ngành.

- Kiểm tra chuyên đề 3 GV, NV

 

 

 

Tháng 4/2017

- Kiểm tra chuyên môn cuối năm học

- Hoàn thiện việc tự đánh giá phổ cập GDMN.

- Kiểm tra chéo các trường mầm non.

- Kiểm tra chuyên đề 3 nhân viên, giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ các cuộc VĐ và các phong trào thi đua, hồ sơ quản lý tại PGD

 

 

 

Tháng 5/2017

 

- Tổng hợp số liệu thống kê cuối năm, thống kê phổ cập.

- Các loại báo cáo cuối năm.

- Cân và đo trẻ cuối năm học.

- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi để bàn giao vào lớp 1

 

 

Tháng 6/2017

- Kiểm tra chất lượng cuối năm học

- Tổ chức ngày 1/6 cho các cháu.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL

- Bàn giao các cháu 5 tuổi cho trường  Tiểu học.

- Kiểm kê tài sản cuối năm học

- Tổ chức cho GV và h/s nghỉ hè an toàn.

 

 

 

 

Tháng

7/2017

 

- Điều tra phổ cập trẻ từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ.

- Chuẩn bị bổ sung CSVC chuẩn bị cho năm học mới

 

 

 

Tháng 8/2017

 

Tổ chức đón trẻ đưa trẻ vào các nề nếp chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

 

 

Tin cùng chuyên mục